Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci

Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci byla založena v roce 1992 pod názvem Hospodářská fakulta, na Ekonomickou fakultu byla přejmenována v roce 2009. Má tedy za sebou více jak třicet let existence, během níž se transformovala v prestižní, respektovanou instituci zabezpečující kompletní, tj. bakalářské, magisterské i doktorské a zároveň komplexní vzdělávání zaměřené na oblasti podnikové ekonomiky, podnikového managementu, podnikání, světové ekonomiky a mezinárodních ekonomických vztahů, zejména mezinárodního obchodu a cestovního ruchu, na manažerskou informatiku a hospodářskou politiku a správu.

V tomto směru si fakulta jako nedílná a zároveň integrující součást Technické univerzity v Liberci plní zodpovědně všechny tři role moderní vysoké školy – vzdělávací, výzkumnou i společenskou.

Fakulta je hrdá na to, že je svými studenty, absolventy, partnery z firemní i institucionální sféry i veřejností vnímána nejen jako dynamická a učící se komunita s mimořádným apelem na osobní přístup, se silným propojením na praxi, podniky, instituce a organizace z vnějšího prostředí, ale také jako hybatel podpory podnikavosti a kreativity na univerzitě a realizátor iniciativ, které zvyšují kompetence a tím i uplatnitelnost absolventů celé TUL na trhu práce.

EF TUL je fakultou pro skutečný svět, v němž je společenská odpovědnost čím dál silnějším tématem, ne-li reálnou podmínkou pro přežití. Proto je společenská odpovědnost jak součástí vzdělávání, tak se také promítá do mnoha aktivit, které fakulta vyvíjí. Do výuky je přímo zařazen předmět zabývající se společenskou odpovědností. Zde zanechal v letech 2012–2015 výraznou stopu Earl A. Molander, emeritní profesor Portland State University, výkonný ředitel Free Market Business Development Institute a jeden z prvních Ph.D. z oblasti CSR v USA.

Tématikou odpovědnosti a udržitelnosti se však zabývá mnoho dalších studijních předmětů, jako např. Environmentální management, Malé a střední podnikání, Rodinné podnikání a další.

Stejná témata se promítají i do vědecké a výzkumné činnosti fakulty. Ekonomická fakulta TUL je iniciátorem a jedním ze zakladatelů, hlavním administrátorem a také sídlem redakce prestižního vědeckého časopisu E+M Ekonomie a management zařazeného do Social Sciences Citation Index společnosti Thompson Reuters. Články, týkající se společenské odpovědnosti dostávají v tomto časopise pravidelně svůj prostor.

Jako příklady propojení vědy, výzkumu s tématy rezonující ve společnosti lze uvést úspěšné a tradiční diskuzní stoly, pořádané jak jako součást největší vědecké akce EF TUL, konference Liberecké ekonomické fórum, tak i samostatně:

2021: Lidi v DIGI

2022: Zelená pro budoucnost

Zástupci fakulty realizují mnoho společensky prospěšných projektů a aktivit, angažují se v akcích pro veřejnost, jako je Noc vědců, pořádají např. projektové dny pro studenty SŠ (projekt NAKAP II s KU LK), kurzy upcyklace (KUTIL – Kreativní techniky pro udržitelný život) a mnoho dalších.