ERGO Aktiv

ERGO Aktiv, o. p. s. je nestátní nezisková organizace, která vznikla jako reakce na nevyhovující situaci v řešení následné péče o pacienty po prodělané cévní mozkové příhodě, případně jiném získaném poškození mozku. Z myšlenky a nadšení pro věc se zrodil unikátní projekt intenzivní a komplexní rehabilitace právě pro tyto osoby.

Cílem ERGO Aktivu je prostřednictvím komplexní rehabilitace pomoci těmto lidem naplnit jejich osobní cíle tak, aby opustili roli pacienta a opět se mohli stát nezávislými a žít plnohodnotným aktivním životem.

Naše služby jsou přizpůsobeny individuálním potřebám a cílům každého klienta. Vycházejí z hodnocení jeho potřeb, možností, schopností a přání. Každý klient má vytvořen individuální terapeutický plán, na jehož plnění pracuje klient s odborníky (ergoterapeuti, fyzioterapeuti, sociální pracovník, psychoterapeut, logoped, rehabilitační lékař) jako tým. Poskytujeme komplexní služby od poradenských služeb pro klienty z cílové skupiny či jejich rodinné příslušníky a pečující osoby, přes intenzivní rehabilitaci, sociální rehabilitaci až po tréninková a podporovaná pracovní místa. Jako poslední službu, která celé portfolio logicky uzavírá, jsme otevřeli inovativní svépomocnou skupinu KLUB Aktiv.