ERGO Aktiv

ERGO Aktiv je obecně prospěšná společnost, která si dala za cíl zvyšovat kvalitu života především mladších lidí, kteří prodělali cévní mozkovou příhodu, úraz hlavy, nebo jiné získané poškození mozku a jejich blízkých. Poskytuje především individuálně zaměřené služby, které mají podobu odborné poradny, intenzivní a cílené neurorehabilitace, psychoterapeutické a sociální terapie, podpory při návratu do zaměstnání a provázení klientů formou case managementu. ERGO Aktiv prostřednictvím těchto služeb klientům pomáhá naplnit jejich osobní cíle tak, aby opustili roli pacienta a opět se mohli stát nezávislými a žít plnohodnotným aktivním životem.

Všechny služby vycházejí z hodnocení potřeb klienta, jeho možností, schopností a přání. Každému klientovi je vytvořen individuální terapeutický plán, na jehož plnění pracuje klient s odborníky z neurorehabilitačního týmu (ergoterapeut, fyzioterapeut, sociální pracovník, psychoterapeut, logoped, speciální pedagog, rehabilitační lékař).

Speciální službou, kterou ERGO Aktiv poskytuje jsou zážitkové workshopy pro firmy a zaměstnance zaměřené na stres management a prevenci vzniku cévní mozkové příhody.

Aby mohl ERGO Aktiv své služby poskytovat v odpovídající kvalitě a finančně dostupné pro všechny klienty, neobejde se bez podpory jak individuálních, tak firemních dárců.