European Centre for Career Education

European Centre for Career Education (ECCE) je společností specializující se na vzdělávání studentů napříč obory a regiony. Naší vizí je praktické vzdělávání, synergicky doplňující univerzitní vzdělání v komplexnosti přípravy.

ECCE pořádá odborné semináře, besedy, přednášky a primární náplní činnosti jsou střednědobé vzdělávací programy (včetně stáží) s předními odborníky, akademiky a představiteli firem od malých, specializovaných po nadnárodní korporace. Např. PwC, Škoda Auto, T-Mobile, Unicredit Bank, Huawei, Siemens, Linet, Dentons, Clifford Chance, Univerzita Karlova a mnoho dalších.

European Centre for Career Education (ECCE) specializes on students’ education across various branches and regions. Our vision is a practical education, synergic with university education in its complexity.

ECCE holds expert seminars, discussions, lectures and its primary focus are medium-term educational programs (including internships) with leading experts, academics and representatives of companies ranging from small but focused ones to international corporations. For example PwC, Škoda Auto, T-Mobile, Unicredit Bank, Huawei, Siemens, Linet, Dentons, Clifford Chance, Univerzita Karlova and many others.