Expobank CZ

Expobank CZ, česká banka s 30letou tradicí na zdejším trhu, považuje firemní společensky odpovědnou činnost za nedílnou součást své strategie a prospěšnou investici do společnosti i do své vlastní budoucnosti.

V rámci své CSR strategie banka každoročně daruje značné finanční prostředky vybraným obecně prospěšným organizacím. Úzce spolupracuje s místními neziskovými organizacemi a komunitními projekty napřímo či prostřednictvím vlastních zaměstnanců.

V případě Národního ústavu pro autismus (NAUTIS) banka financuje projekt poskytování osobní asistence a odlehčovacích (respitních) služeb zejména dětem s poruchami autistického spektra, které žijí v České republice.

Banka dále podporuje občanské sdružení Adventor, které mj. nabízí a zprostředkovává terapeutickou a poradenskou péči pro osoby s poruchami autistického spektra všeho věku.

Expobank CZ také podporuje českou kulturu, a to z pozice partnera Symfonického orchestru Českého rozhlasu (SOČR), který patří k předním a zároveň nejstarším domácím orchestrálním tělesům.

Banka dále podporuje CSR aktivity, které iniciují sami zaměstnanci – např. v prosinci 2020 získala díky sbírce mezi zaměstnanci Potravinová banka finanční dar v hodnotě více než 30 tisíc korun.

V neposlední řadě si Expobank CZ uvědomuje důležitost péče o životní prostředí. Banka sídlí v kancelářské budově Trimaran s certifikátem LEED Platinum, masivně nasazuje digitální technologie na úkor papírování či přispívá k bezemisní dopravě zaměstnanců. Na pracovišti banka motivuje své zaměstnance k ekologickému chování a dodržování zásad šetrnosti a úspornosti.