EY

Mottem společnosti EY je tvořit lépe fungující svět a naše motto je naším závazkem. Prolíná se vším, co děláme, ať jde o podporu našich zaměstnanců, práci s klienty nebo o naše společensky odpovědné aktivity.

Jsme předním globálním poskytovatelem profesionálních služeb. Díky naší expertize pomáháme budovat důvěru v kapitálové trhy, naše klienty podporujeme při rozvoji i transformaci a vychováváme vynikající lídry. Prostřednictvím našich CSR aktivit pak ovlivňujeme životy milionů lidí po celém světě.

 

Závazek udržitelnosti

Udržitelnost je pro EY klíčová. V roce 2020 jsme se zavázali k tomu, že do pěti let globálně dosáhneme tzv. „net zero“ stavu, tedy rovnováhy mezi emisemi, které ročně vyprodukujeme, a tím, kolik jich pomůžeme z atmosféry fakticky odstranit. Už v tom samém roce jsme přitom jako první z velkých poradenských společností dosáhli uhlíkové neutrality a rok poté uhlíkové negativity.

K udržitelnému stylu života vedeme naše zaměstnance, vzděláváme v něm studenty a odbornou veřejnost a s přechodem na udržitelné fungování pomáháme i našim klientům.

Náš závazek k udržitelnosti

Martina Kneiflová

Vedoucí partnerka EY Česká republika

Strategie udržitelnosti

Svět se rapidně mění a stále úžeji se propojuje. Výzvám, jako je změna klimatu nebo sociální nerovnost, tak čelíme a budeme čelit všichni.

V EY věříme, že je to právě byznys, kdo nese odpovědnost za budoucnost.

Jako jeden z největších globálních hráčů na trhu chceme jít příkladem. V roce 2018 jsme proto spustili náš program sociální odpovědnosti EY Ripples, který má ambiciózní cíl – do roku 2030 pozitivně ovlivnit životy jedné miliardy lidí. Program stojí na třech hlavních pilířích – udržitelnost, sdílení know-how a podpora nastupující generace.

V udržitelném chování intenzivně podporujeme naše zaměstnance prostřednictvím celé řady výzev, soutěží, workshopů a iniciativ. Jeho zásady aplikujeme v naší vlastní každodenní praxi a se všemi aspekty jejich praktického uchopení v tržním světě pomáháme také našim klientům. Naši expertizu a rozsáhlé zkušenosti sdílíme s těmi, kdo mají potenciál dělat celospolečenské změny – s vládami, podnikateli, startupy, začínajícími podniky i globálně úspěšnými firmami. Intenzivně pak podporujeme a v mnoha oblastech vzděláváme nejen naše vlastní mladé zaměstnance, ale také studenty středních a vysokých škol.

picture1

eyteambuilding-22_websize

Kdo má u nás udržitelnost na starosti

Alice Machová

Partnerka v oblasti CFO agendy a udržitelného rozvoje

alice.machova@cz.ey.com

Velmi důležitým aspektem naší práce je u klientů podpořit udržitelnost jako jeden ze zásadních faktorů pro jejich byznysové rozhodování. Aby v jejich očích nešlo jen o aktuální trend, ale o dlouhodobou filozofii, díky níž by vždy při volbě nových technologií, materiálů či služeb zohledňovali také jejich dopad na životní prostředí. ESG se stává stále důležitějším ukazatelem toho, jak si firma vede, jak atraktivní je pro investory a jaký potenciál pro rozvoj má. Úkolem EY je její vedení na tuto udržitelnou budoucnost adekvátně připravit.

Naše projekty

Hybatelem naší udržitelné cesty jsou naši zaměstnanci, péče o ně je pro nás proto klíčová. Dlouhodobě investujeme do jejich vzdělávání, zdraví a spokojenosti a jejich iniciativa a nadšení nám na oplátku pomáhají intenzivněji a rychleji plnit naše udržitelné závazky.

Projekty

www.ey.cz

Na Florenci 2116/15, 110 00 Florenc