Fairtrade Česko a Slovensko

Fairtrade Česko a Slovensko je nevládní nezisková organizace, která je oficiálním zástupcem Fairtrade International pro Česko a Slovensko. Mezi hlavní oblasti činnosti patří rozvoj trhu a podpora prodeje fairtradových výrobků v České republice a na Slovensku, zvyšování informovanosti spotřebitelů a propagace Fairtrade a podpora aktivních lidi v osvětě a vzdělávání o globálních souvislostech ve světě.

Fairtrade je obchod založený na partnerství. Smyslem certifikace je poskytnout pěstitelům, zaměstnancům a pracovníkům ze zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky možnost uživit se vlastní prací za důstojných podmínek. Pěstitelé a zaměstnanci dostávají v rámci systému Fairtrade za své kakao, kávu nebo jiné komodity výkupní cenu, která odpovídá nákladům na pěstování či výrobu a zároveň umožňuje důstojné živobytí.

Více na fairtrade.cz