Fairtrade Česko a Slovensko

Fairtrade Česko a Slovensko zastupuje Fairtrade International v České republice a na Slovensku. Naším posláním je  podporovat drobné zemědělce a pracovníky ze zemí globálního Jihu a přispívat k etickému způsobu obchodování. Mezi hlavní oblasti činnosti patří rozvoj trhu a podpora prodeje fairtradových výrobků v České republice a na Slovensku, zvyšování informovanosti a zapojování spotřebitelů a odborné veřejnosti do podpory fair trade.

Fair trade je obchodní partnerství založené na dialogu, respektu a transparentnosti, jehož cílem je dosažení větší spravedlnosti v mezinárodním obchodě. Přispívá k udržitelnému rozvoji tím, že nabízí lepší obchodní podmínky drobným zemědělcům a dalším pracujícím v zemích globálního Jihu a chrání jejich práva a svobody.

Více na fairtrade.cz.