Family and Job

Platforma Work and Life Balance je občanské sdružení, založené v roce 2013. Jedná se o zájmovou organizaci, slučující právnické a fyzické osoby za účelem prosazování společného zájmu v oblasti slaďování soukromého a pracovního života. Cílem sdružení je propagace a realizace politiky slaďování ve všech odvětvích pracovního trhu, šíření osvěty a přenos know-how v této oblasti. Platforma spolupracuje jak se zaměstnavateli a se zaměstnanými, tak s dalšími organizacemi, zaměřenými na politiku slaďování soukromého a pracovního života.