Family and Job

Family and Job se zaměřuje na tři oblasti pomoci. Zaprvé pomáhá rodičům malých dětí najít rovnováhu mezi pracovním a rodinným životem. Zadruhé poskytujeme asistenci zaměstnavatelům při vytváření lepších podmínek pro zaměstnance s dětmi. A za třetí radí provozovatelům jeslí, školek či dětských skupin, jak zvyšovat kvalitu služeb.  Propojujeme rodiče, školky, firmy a další instituce, abychom společně uváděli work-life balance myšlenky do praxe.

Od roku 2016 provozuje vlastní dětské skupiny s celkovou kapacitou 125 dětí, najdete je v Praze Podolí, Praze Velkých Butovicích, Kolíně, Domažlicích a Horních Jirčanech, ty tak pomáhají 250 rodičům skloubit rodinný a pracovní život. Family and Job usiluje také o zavedení dětských skupin do firem, zaměstnavatelům nabízí vytvoření dětské skupiny na klíč, včetně zajištění komplexního provozu, což ocenili již např. rodiče firem Coral Office Parku v Praze. Od roku 2015 se věnuje legislativě, dotacím a podmínkám pro provoz dětských skupin, pomohli tam vytvořit desítky dětských skupin a stovkám zajistit další služby.