Ferrero Česká

Společenská odpovědnost je v srdci všeho, co ve Ferrero děláme. Začíná u našich produktů, kdy vybíráme ty nejkvalitnější suroviny, abychom zajistili nejvyšší možnou kvalitu pro spotřebitele. Zároveň se již při samotném získávání surovin snažíme napomoct komunitám z oblastí Indie, Jižní Afriky či Kamerunu. Projekty v této oblasti jsou zaštítěny Sociálními podniky a jejich cílem je nejen zajistit zlepšení životních podmínek pro místní farmáře, ale také v rámci různých iniciativ zlepšit zdravotní podmínky dětí a jejich vzdělání.

Nadace Ferrero pak v italském regionu Piedmonte, odkud naše společnost pochází, napomáhá bývalým zaměstnancům společnosti v důstojném stárnutí.

Posledním z pilířů společenské odpovědnosti je iniciativa Kinder +SPORT, jejímž cílem je motivovat děti a mládež k pohybu a zdravému životnímu stylu. V České republice jsme již rozhýbali tisíce dětí, zejména díky několikaletému partnerství s Českým olympijským výborem, projektem Olympiáda dětí a mládeže.