Ferrero Česká

Společenská odpovědnost je v srdci všeho, co ve Ferrero děláme. Začíná u našich produktů, kdy vybíráme ty nejkvalitnější suroviny, abychom zajistili nejvyšší možnou kvalitu pro spotřebitele. Zároveň se již při samotném získávání surovin snažíme napomoct komunitám z oblastí Indie, Jižní Afriky či Kamerunu. Projekty v této oblasti jsou zaštítěny Sociálními podniky a jejich cílem je nejen zajistit zlepšení životních podmínek pro místní farmáře, ale také v rámci různých iniciativ zlepšit zdravotní podmínky dětí a jejich vzdělání.

Nadace Ferrero pak v italském regionu Piedmonte, odkud naše společnost pochází, napomáhá bývalým zaměstnancům společnosti v důstojném stárnutí.

Průběžně také pracujeme na našem závazku, aby do roku 2025 byly všechny obaly našich produktů opětovně použitelné, recyklovatelné nebo kompostovatelné. V roce 2019 jsme se připojili ke Globálnímu závazku nového hospodaření s plasty pod iniciativou OSN a o rok později jsme se zapojili do projektu Nového hospodaření s plasty Nadace Ellen MacArthur. Spolu s dalšími firmami, které pracují s plastovými obaly, v rámci projektu tvoříme vizi cirkulárního hospodaření s plasty, tak aby se nikdy nestaly odpadem a neznečišťovaly životní prostředí.

Dalším z pilířů společenské odpovědnosti je iniciativa Kinder Joy of Moving, jejímž cílem je motivovat děti a mládež k pohybu a zdravému životnímu stylu. V České republice jsme již rozhýbali tisíce dětí, zejména díky několikaletému partnerství s Českým olympijským výborem, projektem Olympiáda dětí a mládeže.

Více na www.ferrero.cz.