Ferrero Česká

Příběh společnosti Ferrero se začal psát již roku 1946 v malém městečku Alba v italské oblasti Piemont. Dnes patří k předním hráčům na světovém trhu s balenými cukrovinkami.

Skupina Ferrero zaměstnává v různých zemích po celém světě více než 41 000 pracovníků a provozuje 31 výrobních závodů. Dodává na trh řadu ikonických značek milovaných celými generacemi spotřebitelů a prodávaných ve více než 170 zemích, včetně pochoutek Nutella, Kinder, pralinek Ferrero Rocher, Raffaello a dražé Tic Tac.

Mezi základní pilíře úspěchu společnosti Ferrero patří zejména čerstvost a vysoká kvalita výrobků, pečlivý výběr těch nejlepších surovin, udržitelné zemědělské postupy a také neustálý výzkum a inovace. 

Podrobnější informace naleznete na webových stránkách www.ferrero.com a www.ferrerosustainability.com.

 

Závazek udržitelnosti

Společenská odpovědnost je v srdci všeho, co ve Ferrero děláme. Začíná u našich produktů, kdy vybíráme ty nejkvalitnější suroviny, abychom zajistili nejvyšší možnou kvalitu pro spotřebitele. Zároveň se již při samotném získávání surovin snažíme napomoci komunitám z oblastí Indie, Jižní Afriky či Kamerunu. 

Myslíme také na životní prostředí a usilujeme o zlepšení environmentální výkonnosti ve všech jejích formách, zejména pak snižováním emisí, snižováním množství odpadů a předcházením jejich vzniku a implementací rozsáhlého systému řízení odpadového hospodářství.

Strategie udržitelnosti

Průběžně pracujeme na našem závazku, aby do roku 2030 byly všechny obaly našich produktů opětovně použitelné, recyklovatelné nebo kompostovatelné. V roce 2019 jsme se připojili ke Globálnímu závazku nového hospodaření s plasty pod iniciativou OSN a o rok později jsme se zapojili do projektu Nového hospodaření s plasty Nadace Ellen MacArthur. Spolu s dalšími firmami, které pracují s plastovými obaly, v rámci projektu tvoříme vizi cirkulárního hospodaření s plasty tak, aby se nikdy nestaly odpadem a neznečišťovaly životní prostředí.

Ochrana zdraví a respekt k životnímu prostředí jsou středobodem našeho konání. Při všech našich aktivitách proto pečlivě dbáme na šetrné a trvale udržitelné zacházení s vodou, energiemi a ostatními zdroji. Nedílnou součástí toho je také využívání obnovitelných zdrojů energie. Celkem 92 % elektrické energie společnosti nyní celosvětově pochází z obnovitelných zdrojů. 

Skupina Ferrero se v rámci programu Ferrero Farming Values (FFV), který zahrnuje různé komodity, zavázala podporovat a zlepšovat udržitelné získávání svých surovin a sdílet znalosti napříč hodnotovým řetězcem. Například jen v roce 2021/22 pomohl program FFV poskytnout 32 % pěstitelů kakaa individuální koučink v oblasti zemědělského a podnikatelského plánování, zatímco 155 000 pěstitelů kakaa se zúčastnilo skupinového školení. 

Zpětné sledovatelnosti až na úroveň farem pak dosahujeme u více než 96 % objemu dodávek kakaa. Kromě toho 82 % veškerého objemu kakaa pochází od specializovaných skupin zemědělců, které Ferrero podporuje. U všech dodávaných lískových oříšků může skupina vykázat celkovou sledovatelnost 79 %, a to i přes složitost tohoto dodavatelského řetězce.

Dalším z pilířů společenské odpovědnosti je iniciativa Kinder Joy of Moving, jejímž cílem je motivovat děti a mládež k pohybu a zdravému životnímu stylu. V České republice jsme již rozhýbali tisíce dětí, zejména díky několikaletému partnerství s Českým olympijským výborem, projektem Olympiáda dětí a mládeže.

*Data pochází ze 14. Zprávy o udržitelnosti, která zdůrazňuje kroky podniknuté během finančního roku 2021/22.

cover-image

palm-tree

hazelnuts

Za úspěchem společnosti Ferrero jsou lidé

Společnost Ferrero je od svého založení postavena na silných lidských a podnikatelských hodnotách. Co se týče sociální odpovědnosti a etických otázek, vyznačuje se podnik také pokrokovým způsobem jednání, což dokládají četná opatření, projekty a iniciativy, které jsou vždy v souladu s příslušnými místními kulturami, rozdílnostmi a nejlepší praxí (Best Practices).

V dnešní době je více než kdy dříve nutné posilovat náš etický přístup a principy a jasně vyjadřovat společné hodnoty a vlastní odpovědnost. Tyto zásady jsme proto písemně zpracovali ve svém etickém kodexu.