FlixBus

FlixBus a FlixTrain pod střechou FlixMobility

FlixMobility je mladá společnost působící v oblasti dálkové dopravy, která skrze své značky FlixBus a FlixTrain nabízí pohodlný a ekologický způsob přepravy za dostupné ceny. Díky unikátnímu obchodnímu modelu a inovativním technologiím se ze startupu rychle stala silná společnost s největší evropskou sítí dálkových spojů.

Z center v Evropě a USA se tým FlixMobility stará o plánování sítě, zákaznický servis, management kvality, marketing a prodej a v neposlední řadě také o rozvoj nových obchodních příležitostí a technologický rozvoj. O každodenní provoz flotily autobusů FlixBus se starají regionální partneři, povětšinou rodinné firmy, které na trhu úspěšně působí po desetiletí. FlixTrain je provozován ve spolupráci se soukromými vlakovými přepravci. Díky tomuto partnerství jde tak inovace, podnikatelský duch a silná mezinárodní značka ruku v ruce se zkušenostmi a kvalitou tradičního odvětví dopravy.

FlixBus se aktivně podílí na utváření budoucnosti v oblasti hromadné dopravy a důraz klade na udržitelnost a zelenou mobilitu. Nejpozději do roku 2030 chce mít FlixBus všechny cesty jeho autobusy, vlaky i veškeré související obchodní aktivity 100% neutrální z hlediska produkce uhlíku. Ve většině zemí je cestování FlixBusem nebo vlaky FlixTrain již nyní tím nejšetrnějším způsobem, jak se přepravit na větší vzdálenosti. Vzhledem k reálným změnám klimatu však chce FlixMobility za podpory vlád, obchodních partnerů i společnosti udělat ještě více.

Akční klimatický plán 2030:

  • Zajištění co nejúspornějšího, nejčistšího a nejmodernějšího vozového parku
  • Investice do technologií s neutrálními dopady na klima, jako jsou elektrické autobusy, technologie palivových článků (vodík) a pohon na bioplyn
  • Nastavení spravedlivého modelu kompenzace zbývajících emisí CO2
  • Udržitelné nastavení společnosti, ekologický přístup k cestovní politice a kompenzace veškerých pracovních cest

www.flixbus.cz