Gatum Group

Poradenská skupina Gatum Group se zaměřuje na udržitelný rozvoj měst a obcí, a to na úrovni strategické (např. Smart City koncepce, strategické dokumenty, studie proveditelnosti) i úzce specializované (energetika, bezpečnost, digitalizace, podpora podnikání). Gatum české samosprávě pomáhá se zavádění principů chytrých měst, čímž se snaží přispět k jejich efektivní správě a v konečném důsledku ke zvýšení kvality života jejích obyvatel.

Nejaktivnější je nyní i vlivem současné situace v oblasti energetiky, v rámci které městům ukazuje cestu k energeticky úsporným opatřením a funkčnímu energetickému managementu. Dlouhodobě se Gatum Group věnuje také problematice bezpečnosti měst, v níž se zaměřuje na technologické inovace a posilování odolnosti města proti vnitřním i vnějším negativním jevům a hrozbám. V prioritních tématech rovněž podporuje rozvoj a financování startupů včetně jejich spolupráce s veřejným sektorem.

Hlavní pozornost Gatum směřuje na synergické projekty a integrovaná řešení, které podporují nastavení organizací a procesů tak, aby rozvoj na všech úrovních probíhal ekonomicky, efektivně a udržitelně. Tento přístup vychází ze znalosti ověřených technologií, dobré praxe a pochopení lokálních specifik, jež společně vytváří základní předpoklad pro správné rozhodování na úrovni města.