GULE FOOD TRUCK

Projekt GULE (Gastronomie Umožňující Lidem Existovat) funguje pod záštitou sociálního podniku Postiminium s.r.o., jehož společensky prospěšným cílem je vytváření pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením (OZP).

Již pátým rokem tento podnik provozuje vlastní pojízdné občerstvení (GULE FOOD TRUCK), ze kterého zákazníkům nabízí čerstvě připravené tvarohové mini koblížky (gule), výběrovou kávu a různé sezónní nápoje. V provozu je využíváno přednostně místních zdrojů, je šetrně nakládáno se všemi surovinami a jednotlivé produkty jsou servírovány na bio-kompostovatelném nádobí.

V rámci kampaně s názvem „Handicap? No a co! My na to máme GULE!“ se sociální podnik snaží poukázat na skutečnost, že i člověk s handicapem je schopen kvalitního pracovního výkonu, není třeba mu vytvářet speciální pracovní podmínky a neustále na jeho činnost dohlížet.

Více informací o příběhu SP, jeho zaměstnancích i produktech je k nalezení na webu: https://www.gulefoodtruck.cz