Hearth.net

Hearth.net je štědrá sociální síť, kde si lidé nabízejí dary, sdílejí zkušenosti a plní přání. Co vás baví a naplňuje, posíláte dál a to, co potřebujete, získáváte od druhých. Věříme v naši vzájemnou provázanost i moudrost přísloví: „Sdílená radost je dvojnásobná radost, sdílená starost je poloviční starost.“ Hearth.net prostě umožňuje zažít takové individuální CSR každému z nás. CSRadosti týče, je totiž dar ten nejlepší recept.