HESTIA

Srdcem HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví jsou dobrovolníci. Věnuje se podpoře dobrovolnictví na všech jeho úrovních, propojuje nabídku a poptávku po dobrovolnících, a probouzí společenskou odpovědnost firem.

Věnuje se firemnímu dobrovolnictví, a tak dává šanci lidem z firem pochopit přínos dobrovolnictví a fungování neziskového sektoru. V rámci firemního dobrovolnictví pomáhá firmám vymýšlet a organizovat zaměstnanecké dobrovolnické programy nebo i jednotlivé dobrovolnické aktivity. Zakládá si na tom, aby programy byly přínosem nejen pro firmu a její zaměstnance, ale také pro neziskové organizace, kam tato pomoc směřuje.

Má vlastní mentoringový program Pět P (Pomoc, Přátelství, Podpora, Péče a Prevence), který má již dlouholetou tradici. Tento program je určen dětem, které to mají jakýmkoli způsobem v životě složitější, než jejich vrstevníci a kterým by jakkoliv mohl prospět hodnotný vztah s dobrovolníkem – kamarádem.

Dále uděluje Cenu Křesadlo jejímž hlavní cílem je ocenit práci dobrovolníků, upozornit na přínos dobrovolnických činností v naší společnosti a zviditelnit příběhy dobrovolnické pomoci.

Mimo jiné také pojišťuje dobrovolníky, provozuje portál www.dobrovolnik.cz a učí neziskové organizace, jak pracovat s dobrovolníky.

Cílem jejich práce je prostřednictvím dobrovolnické činnosti nabídnout pomoc těm, kteří to potřebují. Snaží se aktivně formovat prostředí dobrovolnictví v ČR.