HESTIA

Srdcem HESTIA jsou dobrovolníci. Našimi partnery jsou subjekty státní správy a samosprávy, organizace občanské společnosti a subjekty soukromého sektoru, které se nebojí přispívat k tvorbě občanské společnosti. Naším motorem jsou naši zaměstnanci, kteří věnují svůj čas a energii práci, v níž vidí smysl. Naším posláním je šířit myšlenku dlouhodobé dobrovolnické aktivity jednotlivců, snažit se o to, aby dobrovolnictví bylo přístupné všem a aby se v dobrovolnické práci spojoval lidský a profesionální rozměr a aby se díky rozvoji dobrovolnictví, ale i oceňování jeho přínosu a významu, vytvářel nejen snesitelný, ale především příjemný a příznivý sdílený společenský prostor. Cílem naší práce je prostřednictvím dobrovolnické činnosti nabídnout pomoc těm, kteří to potřebují.

Neziskové organizace učíme, jak pracovat s dobrovolníky. Dobrovolníky podporujeme v jejich snaze nezištně pomáhat a oceňujeme jejich nadšení a odvahu, třeba cenou Křesadlo. Firmy inspirujeme k firemnímu dobrovolnictví, šéfy podporujeme a se zaměstnanci sdílíme jejich radost. Vytváříme mosty tam, kde je potřeba: provozujeme portál www.dobrovolnik.cz a rozjíždíme projekty komunitního dobrovolnictví.