Hlas zvířat

Spolek Hlas zvířat vznikl s cílem prosazovat a hájit zájmy a práva zvířat, a to všech, ať se jedná o zvířata domácí, hospodářská či volně žijící. Cílem spolku je ukázat pachatelům týrání zvířat, že jejich chování vůči zvířatům nezůstane nepotrestáno. Spolek nesanuje pouze následky týrání zvířat, ale pracuje také na odstranění příčiny. Hlas zvířat iniciuje, připravuje a podílí se na legislativních změnách v oblasti ochrany zvířat.

Hlas zvířat stál vedle jiných legislativních změn zejm. za novelou trestního zákoníku, která od června 2020 kriminalizuje množírny a nevhodné podmínky chovu všech zvířat (se sankcí až na deset let vězení), rapidně zvýšila trestní sazby za týrání zvířat a zavedla nový druh trestu zákazu chovu a držení zvířat.

Česká republika se díky této novele sepsané právníky z Hlasu zvířat řadí mezi nejvyspělejší země na světě, co se trestněprávní ochrany zvířat týče.

Mezi další činnosti spolku patří:

  • Lobbování za legislativní změny na poli ochrany zvířat a přírody na české i evropské úrovni;
  • Právní zastupování zvířat v kauzách v souvislosti s týráním zvířat či zanedbáním jejich péče;
  • Investigace takovýchto kauz, nashromáždění důkazů a podávání trestních oznámení a dalších podnětů za účelem potrestání pachatelů a záchrany zvířat;
  • Kampaně zaměřené na ochranu zvířat, aktuálně např. prostřednictvím formuláře Nahlásit týrání / množírnu nebo Kůň není stroj.
  • Právní poradenství v oblasti ochrany zvířat;
  • A mnoho dalších osvětových činností ve prospěch zvířat, přírody vč. prosazování rostlinné stravy.

Spolek o kauzách týraných zvířat pravidelně informuje média, díky této spolupráci se o otřesných případech týrání zvířat dozvídá i široká veřejnost.

Více o spolku Hlas zvířat, z.s. naleznete na webu: www.hlaszvirat.cz