Hlavní město Praha

Praha je hlavní město a současně největší město České republiky. Je sídlem prezidenta republiky, parlamentu, vlády a velké části státních institucí, sídlí zde ústředí většiny politických stran, řada mezinárodních organizací a další významná sdružení a organizace. Praha je historickým sídlem s památkami zapsanými do světového kulturního dědictví UNESCO a zároveň moderním prosperujícím a inspirativním městem, v němž žije přes 1,3 milionu obyvatel. Do hlavního města dojíždějí lidé za prací a studenti do škol a k tomu je třeba připočíst turisty (v roce 2023 jich bylo téměř 7,5 milionu). To vše s sebou přináší zvláštní postavení v rámci republiky i vliv na chod města z hlediska bezpečnosti, dopravy, infrastruktury, služeb atd., i na další jeho rozvoj.

Praha je podle mezinárodních hodnocení jedním z nejbezpečnějších míst pro život. Pocit bezpečí chce zachovat nejen pro Pražany, ale i pro návštěvníky metropole. Pro dopravní systém ve městě je zásadní rozvoj zejména kolejové dopravy, která je ekologická a prostorově efektivní, prioritou je stavba dalších úseků a linek metra. Snahou je hospodařit ohleduplně k životnímu prostředí, v souladu s principy cirkulární ekonomiky, zavádět projekty pod hlavičkou Smart City, další rozvoj města zaměřit na využití brownfieldů a budování nových městských čtvrtí. Projekty i jednotlivé akce s cílem udržitelnosti připravuje Praha i pro budoucnost v rámci dlouhodobých plánů a koncepcí pro jednotlivé oblasti života ve městě.

Za samozřejmou součást oblasti společenské odpovědnosti považuje Magistrát hlavního města Prahy rovné příležitosti a podporuje dlouhodobě slaďování pracovního a osobního či rodinného života svých zaměstnanců, což jednoznačně dokládá i nejvyšší ocenění v kategorii krajských úřadů v soutěži Úřad na cestě k rovnosti v letech 2022 a 2023.