HOBRA – Školník

Broumovská firma HOBRA – Školník s.r.o. navazuje na výrobní tradici závodu od založení v roce 1930. Již od roku 1950 se řadí mezi tradiční výrobce filtračních desek a od roku 1965 rovněž mezi výrobce vysoce kvalitních izolačních materiálů.

V rámci uceleného programu pod označením „SPOLEHLIVÁ FILTRACE“ firma Hobra – Školník vyrábí a dodává filtrační zařízení jako deskový filtr, filtr pro použití filtračních modulů či filtračních svíček. K těmto zařízením potom vyrábí tradiční médium deskových filtrů, tedy hloubkové filtrační desky, které doplnily moduly a svíčky. V rámci projektu „SPOLEHLIVÁ FILTRACE“ je zároveň nabízeno poradenství a strukturované řešení filtračních požadavků od vstupní vody po konečné zpracování finálních produktů.

V oblasti izolačních materiálů se sortiment promyšleně snaží řešit komplexně izolační problematiku zákazníků v programu „TEPLO A ŽÁR POD KONTROLOU“, který řeší izolační problematiku v rozsahu teplot od 300°C do 1600°C. Vedle tradičních desek na bázi minerálních a hlinitokřemičitých keramických vláken, žárovzdorných papírů a tvarovek je firma schopna dodat i izolační rohože, šňůry, ale především ucelené komplexní řešení požadavků svých zákazníků v mnoha odvětvích jako strojírenství, elektroprůmyslu, hutnictví, cihlářství, sklárnách a v neposlední řadě při výrobě pecí a kotlů.

V současnosti se firma zařadila mezi kvalitní a tradiční dodavatele svých řešení v mezinárodním měřítku.