Holistic Solutions

„Přemýšlet globálně, jednat lokálně“. To je hlavní myšlenka a princip, kterým se řídí všechny naše aktivity. Dlouhodobě se věnujeme projektům v rozvojových zemích se zaměřením především na ochranu životního prostředí, fair trade, zpracování zemědělských surovin a lokálně dostupné technické inovace.

Podnikáme v nejexotičtějších zemích Afriky a Asie s cílem přispět k udržitelnému rozvoji nejchudších komunit. Transferem know-how a inovacemi chráníme životní prostředí, zdroje pitné vody a rozvíjíme udržitelné zemědělství.

V roce 2019 jsme získali první místo v Cenách SDGs v kategorii Zahraniční rozvojové spolupráce za fair trade projekt mojeMORINGA. Právě ten už od roku 2015 podporuje farmáře z etiopského venkova pěstující superpotravinu moringa, kterou sklízí a s naší pomocí už i zpracovávají.

Závazek udržitelnosti

Udržitelnost je pro nás klíčem k rozvoji. Věříme, že můžeme svět udělat lepším místem zejména pro ty, kteří bojují s nedostatkem vody, jídla, vzdělání, pracovních příležitostí a spousty dalších věcí. Pracujeme v rozvojových zemích, kde platí jasná pravidla – všechny aktivity musí přijmout i místní obyvatelé. Jedině tak mohou být udržitelné, fungovat i bez naší přítomnosti v místě a mít skutečně pozitivní socioekonomický a environmentální dopad. Každý projekt je jiný a naším úkolem je vždy respektovat místní zvyky, přírodní podmínky, dostupnost technologií a na základě toho vymýšlet inovativní a udržitelná řešení na míru.

Etiopský projekt mojeMORINGA

Jaromír Novák

jednatel Holistic Solutions

Strategie udržitelnosti

V rámci projektů dbáme na: 

Podporu socioekonomicky zranitelných farmářů a komunit
Podnikáme především v Africe, Asii a na Balkáně s cílem přispět k udržitelnému rozvoji nejchudších komunit. Opakovaně školíme místní obyvatele a rozvíjíme tak jejich dovednosti a znalosti, což ve výsledku přispívá ke zvýšení jejich příjmů.

Inovace s respektem k životnímu prostředí
Věnujeme se energeticky udržitelným technologiím šetrným k životnímu prostředí a dostupným i pro obyvatele v rozvojových zemích. Zajišťujeme přístup k novým technologiím pro průmyslové zpracování zemědělské produkce, zlepšujeme způsob využívání vody a zvyšujeme možnost jejího opakovaného využití. Rovněž navrhujeme opatření na zmírňování dopadů klimatických změn, jako je předcházení suchu nebo záplavám v rozvojových zemích.

Zásady fair trade
Zakládáme si na dlouhodobých férových vztazích s farmářkami a farmáři v rozvojových zemích a na tradičních metodách, které jsou v souladu s principy zodpovědného a udržitelného zemědělství. Také se neustále snažíme zlepšovat a zefektivňovat jejich práci – často je navštěvujeme, školíme a snažíme se stále zvyšovat jejich produktivitu. Koupí fair trade produktů značky TIBIBIRI podporujete aktivní farmáře, oceňujete jejich práci a přispíváte ke zvýšení jejich životní úrovně.

projektove-6

projektove-4

projektove-5

Kdo má u nás CSR a udržitelnost na starosti

Monika Pavlus

projektová manažerka

monika@holisticsolutions.cz

Udržitelnost a společenská odpovědnost jsou nedílnou součástí naší firmy a práce v rozvojových zemích. Pracujeme s nejchudšími a znevýhodněnými farmáři a snažíme se dostát svému jménu – najít na daný problém udržitelné a holistické řešení vždy s respektem místních podmínek tak, aby ve výsledku benefitovali jak lidé, tak okolní krajina. Naše práce je velice pestrá, vyžaduje dávku kreativity, ale také pečlivosti. Zakládáme si na dlouhodobých a férových vztazích na všech úrovních. Je skvělé pak slyšet poděkování, že jste někomu pomohli zlepšit život. U nás v ČR zasíláme zákazníkům našeho fair trade
e-shopu TIBIBIRI objednávky v již dříve použitých krabicích a v kanceláři v Brně jsme eliminovali tisk papíru, takže pokud to partneři nebo donoři vyloženě nevyžadují, vše řešíme elektronicky.

Naše projekty

Projekty