Humanitas Afrika

Organizace Humanitas Afrika o.p.s. vznikla v roce 2000 v Praze s cílem přispět k šíření vzájemné tolerance a porozumění mezi Čechy a Afričany a ke zlepšení informovanosti o Africe, Afričanech a jejich kultuře v české společnosti.

Provozujeme Africké informační centrum, které nabízí široké veřejnosti rozsáhle vybavenou knihovnu s africkou literaturou, programy pro školy a celou řadu kulturně – vzdělávacích aktivit (promítání filmů, kurzy afrických jazyků, diskuzní večery Across Africa, africký catering aj.). Centrum je i místem setkávání a pomáhá Afričanům žijícím v České republice při integraci do české společnosti a udržování vlastní identity a kultury. Další oblastí, ve které se angažujeme, je podpora vzdělání dětí a mladých lidí v Africe (projekt Patronství školáků v Ghaně a v Keni). Provozujeme i učňovskou krejčovskou dílnu a zvyšujeme tak zaměstnatelnosti dívek a žen v Ghaně.