Impact Hub

Impact Hub vytváří ekosystém příležitostí a prostředí pro všechny, kteří usilují o pozitivní změnu. Jeho aktivita a aktivita komunity kolem něj se soustředí na rozvoj udržitelného podnikání a podporu společenské odpovědnosti. Své místo tady najde každý se zájmem o pozitivní změnu ve společnosti. Impact Hub poskytuje inovativní a inspirativní prostředí, kombinující výhody plně vybaveného pracovního prostoru, podnikatelského inkubátoru a komunitního místa pro setkávání. Je místem, kde se setkávají a spojují lidé s podobnými hodnotami a cíli. Je místem, kde to dokážete.

Impact Hub najdete více než 100x po celém světě a v České republice ve 4 lokalitách: v Praze, Brně, Ostravě a Zlíně.