INEX – Sdružení dobrovolných aktivit

INEX – Sdružení dobrovolných aktivit (INEX-SDA) je nevládní nezisková organizace působící již od roku 1991 v oblasti mezinárodního dobrovolnictví a  mezikulturního vzdělávání. INEX nabízí možnosti zapojit se do dobrovolnických projektů (tzv. workcampů) v zemích celého světa a pro zahraniční i české zájemce organizuje workcampy v ČR. Cílem organizace je žít ve společnosti, ve které se lidé respektují a přistupují zodpovědně k okolnímu světu. INEX věří, že dobrovolnictví na globální i lokální je klíčem k aktivnímu občanství a vzájemnému porozumění.

INEX nejčastěji zapojuje mladé lidi ve věku 17- 26 let, dobrovolnictví jak v ČR, tak v zahraničí je však otevřené všem – teenagerům, pracujícím i rodinám. Každý rok je tak pozitivně ovlivněn život více než 1 200 lidí přímo prostřednictvím účasti na dobrovolnických projektech i vzdělávacích akcích a více než 4 000 lidí je ovlivněno nepřímo skrze dopad práce dobrovolníků na místní komunitu.

Workcampy jsou zaměřeny především na enviromentální, komunitní a sociálné témata. Prostřednictvím programu Dobrovolnictví pro všechny se do dobrovolnictví může zapojit každý – se znevýhodněním i bez. INEX realizuje také množství školení nebo projekt Fotbal pro rozvoj. Od roku 2021 se budou moci firmy, zajímající se o globální témata, zapojit do nově vznikajících workshopů propojující Globální rozvojové vzdělávání a Cíle udržitelného rozvoje. Díky spolupráci s komunitami, obcemi, vzdělávacími institucemi i soukromými firmami podporujeme partnerství pro společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj napříč různými sektory.