INEX – Sdružení dobrovolných aktivit

INEX – Sdružení dobrovolných aktivit (INEX-SDA) je nevládní nezisková organizace působící již od roku 1991 v oblasti mezinárodního dobrovolnictví, mezikulturního vzdělávání a podpory vzdělávání k aktivnímu občanství. Organizace zprostředkovává dobrovolnické projekty v 70 zemích světa a pro zahraniční i české zájemce organizuje dobrovolnické aktivity v ČR. Naším posláním je přispívat k rozvoji tolerantní, inkluzivní a otevřené společnosti a podporovat aktivní, zodpovědný přístup k okolnímu světu.

Hlavní cílovou skupinou organizace jsou mladí lidé od 18 do 26 let, zapojovány jsou ale i jiné věkové skupiny a rodiny. Každý rok tak INEX-SDA pozitivně ovlivní život více než 1 200 lidí přímo prostřednictvím účasti na projektech a vzdělávacích akcích a více než 4 000 lidí nepřímo skrze dopad práce dobrovolníků na místní komunitu.

Díky spolupráci s komunitami, obcemi, vzdělávacími institucemi i soukromými firmami podporuje INEX-SDA partnerství pro společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj napříč různými sektory. Aktivity i projekty organizace se zaměřují na rozvojová témata (např. kampaň Fotbal pro rozvoj nebo cyklus globálního dobrovolnictví GLEN) a environmentální a sociální problematiku (workcampy a školení). Dobrovolníci jsou dlouhodobě aktivizováni prostřednictvím dobrovolnického klubu DOK. INEX-SDA podporuje také inkluzivní dobrovolnictví a do projektů zapojuje i dobrovolníky se znevýhodněním.