INISOFT

Společnost INISOFT působí v oboru vývoje software a poradenství pro ekologii již přes 20 let. Svým zákazníkům poskytuje software a služby, díky kterým pomáhá plnit jejich legislativní povinnosti a usnadňuje naplňování stanovených cílů prostřednictvím optimalizace procesů a uložených informací v software. INISOFT důkladně sleduje trendy ve vývoji software a pracuje pouze s takovými nástroji, které jsou dlouhodobě udržitelné a zákazníkům zajistí vysoký výkon s co možná nejsnazší údržbou software.

Interně a externě spolupracuje s nejzkušenějšími odborníky na danou problematiku. Strategie řízení procesů a vedení zaměstnanců ve společnosti směřuje k udržení a posílení vysoké úrovně znalostí a zkušeností z oboru IT i odpadového hospodářství. Analytici a vývojoví pracovníci každoročně procházejí školeními u renomovaných poradenských a školících institucí. Vedení společnosti stanovuje jasná pravidla a kompetence pro řešení standardních situací a motivuje zaměstnance ke vzájemné a otevřené komunikaci, aktivitě a zodpovědnosti. Respekt společnosti k pracovní době zaměstnanců umožňuje udržet si rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.