Inovacentrum ČVUT

Inovacentrum České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) je univerzitní centrum, jehož hlavním posláním je spolupráce s průmyslem v České republice i v zahraničí. Poskytuje komplexní služby všem, kteří chtějí zvýšit svou konkurenceschopnost a k inovaci výroby, provozu nebo služeb využít odbornosti expertů z nejstarší a nejprestižnější české technické univerzity. Za tímto účelem hledá Inovacentrum ČVUT v Praze stále nové partnery, kteří by podpořili rozvoj této myšlenky. Z pohledu CSR usiluje o dlouhodobý rozvoj vědy, výzkumu i začínajících podnikatelů, formou finanční i materiální podpory ze strany podniků i jednotlivců. Chce být partnerem těch, kterým není snaha mladých vědců lhostejná  a v jejichž úsilí cítí budoucnost.