Inpublic group

Společnost inpublic group s.r.o. je provozovatelem systému dotykových nástěnek ÁMOS
vision pro školy a největší sítě obrazovek v hromadné dopravě BUS TV.

ÁMOS vision je unikátní síť multimediálních dotykových panelů – interaktivních nástěnek
určených pro české vzdělávací instituce. V současné době se vyskytují na téměř 150 školách.
Kromě poskytování užitečných školních sdělení pro žáky, učitele a vedení školy, nástěnky
radí a pomáhají dětem v obtížných životních situacích. Dále zveřejňují důležitý obsah v
podobě inspirujících, vzdělávacích a osvětových spotů. ÁMOS vision je také partnerem
mnoha tematických kampaní a projektů zaměřených na děti a mládež.

BUS TV poskytuje vysílání na obrazovkách ve veřejné hromadné dopravě po celém Česku,
kde disponuje více než 1000 digitálními plochami. Měsíčně zasáhne zhruba 15 milionů
cestujících ve 27 městech v 11 krajích naší republiky.
BUS TV se zaměřuje na atraktivní vysílání pro cestující. Kromě komerčních spotů vysílá i
zábavné a osvětové spoty, například tipy na novinky v kině ve spolupráci s předními
filmovými distributory, kulturní informace v daném městě, recepty, inspirace na
dovolenou, společensky prospěšný obsah a mnoho dalšího.