Inpublic group

Společnost inpublic group s.r.o. je provozovatelem informačních portálů ÁMOS vision pro školy a největší sítě obrazovek v hromadné dopravě BUS TV.

ÁMOS vision je unikátní síť digitálních dotykových panelů určených pro české vzdělávací instituce. V současné době se vyskytují na téměř 330 školách. Kromě poskytování užitečných informací pro žáky, učitele a vedení školy, panely také radí a pomáhají dětem v obtížných životních situacích. Prezentují důležitý obsah v podobě inspirujících, vzdělávacích a osvětových spotů. ÁMOS vision je také partnerem mnoha tematických kampaní a projektů zaměřených na prevenci pro děti a mládež.

BUS TV poskytuje vysílání na obrazovkách ve veřejné hromadné dopravě po celém Česku, kde disponuje více než 1000 digitálními plochami. Měsíčně zasáhne zhruba 15 milionů cestujících ve 27 městech v 11 krajích České republiky. BUS TV se zaměřuje na atraktivní vysílání pro cestující. Kromě komerčních spotů vysílá i zábavné a osvětové spoty, například tipy na novinky v kině ve spolupráci s předními filmovými distributory, kulturní informace v daném městě, recepty, inspirace na dovolenou, společensky prospěšný obsah a mnoho dalšího.