Institut kariéry a rozvoje

Institut kariéry a rozvoje, z.s. je nezisková organizace s cílem inspirovat, podporovat a motivovat studenty v oblasti volby jejich budoucí kariéry a osobního rozvoje. Pod hlavičkou Institutu vzniká platforma Kariérko.cz, kde formou videí sdílíme příběhy osob z různých profesí, zázemí, lokalit a s rozdílným vzděláním.

Cílem těchto videí je poukázat na odlišné životní a kariérní cesty, osvětlovat problémy a bariéry, které museli zdolat, a nabídnout tak mladým lidem pozitivní vzory a inspiraci. Projekt se zaměřuje i na méně známá povolání nebo ta nově vznikající. Tato videa jsou doplněna články od odborníků, profesionálů, ale i studentů, kteří sdílejí své zkušenosti. V budoucnu by organizace ráda na webových stránkách sdílela projekty ostatních neziskových organizací a propojovala je s mladými lidmi.

Organizace si klade za cíl medializovat problematiku volby kariéry, vnímání volby kariéry jako dlouhodobého procesu a nastartovat změnu myšlení ve společnosti, především v menších městech a vesnicích, a zasadit se o rovné příležitosti ke vzdělávání a osobnímu rozvoji pro všechny bez rozdílu.