Ipsos

Ipsos je výzkumnou, technologickou a konzultační společností. Výzkumu trhu a veřejného mínění se věnuje od roku 1992, více než 10 let je největší agenturou s tímto zaměřením na českém trhu.

Spolupracuje s pobočkami sítě Ipsos v 90 zemích světa. Z Prahy řídí projekty po celém světě a sídlí zde i vedení Ipsos Central Europe Cluster (ČR, SR, Maďarsko, Rakousko). Ipsos disponuje moderním technickým zázemím pro sběr a zpracování dat a využívá know-how divizí specializovaných na výzkumy značky a komunikace, mapování trhu a segmentaci, zákaznickou zkušenost a kvalitativní výzkum. Dlouhodobě se věnuje výzkumům v oblasti CSR / ESG a udržitelnosti, kde využívá lokální i globální know-how. Ipsos je členem organizací SIMAR, ESOMAR, MSPA a řídí se jejich etickými principy a metodickými pravidly.

Ipsos byl první výzkumnou společností na světě, která se v roce 2008 zavázala k dodržování principů OSN Global Compact týkajících se lidských práv, pracovních podmínek, životního prostředí a boje proti korupci.

Závazek udržitelnosti

V Ipsosu věříme, že společenská odpovědnost a udržitelný rozvoj nejsou jen prázdná slova. Aby byla CSR strategie dlouhodobě udržitelná, je přímou součástí naší obchodní strategie. Cíle naší CSR strategie odráží očekávání a zájmy všech stakeholderů: zaměstnanců, klientů, respondentů, dodavatelů, investorů, ale i veřejných institucí či asociací, s nimiž sdílíme náš cíl pozitivně přispívat k rozvoji firemních, společenských a sociálních vztahů.

Naše aktivity napříč všemi zeměmi jsou pravidelně monitorovány, vyhodnocovány a podrobeny nezávislému auditu. V roce 2022 byl Ipsos Financial Times zařazen mezi evropské klimatické lídry, tedy mezi firmy, které v letech 2015 až 2020 nejvíce snížily svoji emisní náročnost.

Náš závazek k udržitelnosti

Jakub Malý

Managing Director

Strategie udržitelnosti

Přístup Ipsos ke společenské odpovědnosti stojí na 3 pilířích:

Pilíř social (lidé) se zaměřuje na zajištění optimálních pracovních podmínek našich kolegů. Podporujeme diverzitu (flexibilní pracovní doba, různé typy úvazků, sick days i home office jsou u nás samozřejmostí), dbáme na well-being, podporujeme rozvoj talentů (interní i externí školení, zahraniční stáže, rozvojový program Generation Ipsos).

Pilíř societal (společnost, komunita) odkazuje na podporu komunity a společensky prospěšných aktivit. Finančně i nefinančně podporujeme řadu neziskových organizací. Pomáháme také tím, co umíme nejlépe – realizujeme pro bono výzkumy pro řadu asociací a neziskových organizací. Podporujeme veřejně prospěšné projekty (Sbírka potravin, Giving Tuesday), pořádáme vlastní sbírky (sbírka potravin, oblečení nebo finanční sbírka na zdravotní péči pro těžce postiženého Jáchymka), rozvíjíme firemní dobrovolnictví.

Na globální úrovni provozuje Ipsos vlastní nadaci Ipsos Foundation zaměřující se na podporu a vzdělávání znevýhodněných dětí napříč celým světem.

Pilíř environmental (planeta) se zaměřuje na snižování uhlíkové stopy. Snižujeme spotřebu energií, omezujeme počet služebních cest. Dlouhodobě fungujeme jako maximálně „bezpapírová“ firma, zcela jsme se zřekli jednorázových plastů.

 

jan_9173

jan_9183

jan_9163

Kdo má u nás CSR a udržitelnost na starosti

Markéta Kneblíková

Communications & PR Manager

marketa.kneblikova@ipsos.com

Markéta pracuje jako PR & Communications Manager, je zároveň CSR ambasadorkou za Českou republiku v rámci sítě Ipsos. Zodpovídá za spolupráci s partnery, (spolu)organizuje interní CSR aktivity. V Ipsosu působí od roku 2007.