JAIP – Jihočeská agentura pro podporu inovací

Je obecně prospěšná společnost založená v roce 2005 Jihočeskou hospodářskou komorou. Jejím účelem je podpora a rozvoj inovací v Jihočeském kraji, tedy uplatnění výsledků výzkumu a vývoje v praxi a podpora podnikatelských subjektů, které o to usilují. Činnost JAIP tak spočívá v poskytování poradenství a informačních služeb (vyhledávání partnerů do podnikatelských projektů, předávání novinek v oblasti výzkumu a inovací, pořádání kurzů a školení, informace o dotačních titulech). JAIP rovněž provozuje I. etapu Jihočeského vědeckotechnického parku (JVTP), kde má také sídlo (Na Zlaté stoce 1619). Významnou aktivitou JAIP je správa informačního portálu o českých biotechnologiích Gate2biotech.

Naší hlavní činností je:

  • podpora uplatnění výsledků výzkumu a vývoje, transferu know-how a technologií, ochrana duševního vlastnictví, podpora firem s inovačním potenciálem
  • provoz I. etapy Jihočeského vědeckotechnického parku v Českých Budějovicích
  • spolupráce při tvorbě, realizaci a koordinaci výzkumné inovační politiky
  • networking s analogickými institucemi a vědeckotechnickými parky v rámci ČR i dalších regionů EU
  • poradenská a informační činnost v oblasti výzkumné a inovační politiky, managementu a ekonomiky výzkumu a vývoje regionálního charakteru