JRK Česká republika

Nejlepší odpad je takový, který nevznikne

JRK Česká republika spolupracuje s obcemi a městy po celé České republice a pomáhá jim optimalizovat odpadové hospodářství. V rámci konceptu „Pro méně odpadu“ hledají cesty ke snižování množství směsného komunálního odpadu a jeho skládkování. Toho dosahují pomocí JRK PARTNERSTVÍ, které zaštiťuje komplexní přístup k odpadům včetně předcházení jejich vzniku a zvyšování míry třídění prostřednictvím dlouhodobé spolupráce, inovativních řešení a produktů, které dodávají.

JRK PARTNERSTVÍ je služba, která zahrnuje kompletní péči o odpadové hospodářství obcí a měst. Jedná se o dlouhodobou spolupráci mezi společností JRK Česká republika a samosprávou. Stojí na třech pilířích: PODPORA/PORADENSTVÍ, PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ a ZVYŠOVÁNÍ ÚROVNĚ TŘÍDĚNÍ a zahrnuje různá řešení, od evidenčního systému ECONIT, přes vzdělávání občanů a marketingové kampaně až po dodavatelskou činnost, kterými společně dosahují nastavených cílů.

Partnerství je naše filozofie přístupu k zákazníkovi. V rámci PARTNERSTVÍ nabízíme naše více než 20-ti leté evropské know-how. Všechny služby, které nabízíme máme poskládané do základních balíčků, které poskytujeme v rámci dlouhodobé a koncepční optimalizace odpadového hospodářství. Nabízíme 6 přednastavených balíčků obsahu, které poté dále individualizujeme pro potřeby dané samosprávy.