JRK Česká republika

Nejlepší odpad je takový, který nevznikne

Společnost  JRK Česká republika s.r.o. spolupracuje s obcemi a jednotlivci na dlouhé cestě snižování jejich množství směsného komunálního odpadu prostřednictvím podpory domácího kompostování, předcházení vzniku odpadu a zvyšováním míry třídění.

Myšlenku snižování množství směsných komunálních odpadů šíříme především spoluprací se samosprávami, kde jsme komplexním dodavatelem produktů, chytrých systémů, technologií a informačních kampaní. Vytvořili jsme koncept „Pro méně odpadu“, díky němuž aktivně spolupracujeme s desítkami až stovkami samospráv na dlouhodobé bázi. Pomáháme městům a obcím zavést spravedlivý, jednoduchý a funkční systém pro jejich občany, aby produkovali méně odpadu. Pracujeme také se školami / školkami, zařízeními společného stravování, firmami či neziskovými organizacemi, abychom řešily zlepšování systému nakládání s odpady a snižovaly odpady končící na skládkách. Naším cílem do roku 2020 je stát se lídrem v inovativních technologiích a produktech pro odpadové hospodářství, které pomáhá snižovat směsný komunální odpad, a tím tak předcházet vzniku odpadu.

Společnost působí v České republice od roku 2012. Zakladatelé viděli smysl v pomoci pro společnost a chtěli pracovat v oblasti, která má ekologický dopad a tak se rozhodli pro založení vlastní firmy, která svými řešeními již ovlivnila více než 500 000 obyvatel a je partnerem pro více než 450 obcí v České republice, na Slovensku a v Maďarsku.