Karlínská OA a VOŠE

Karlínská obchodní akademie a VOŠE (Praha 8) je veřejná škola, v níž se snažíme propojit tradiční prostředí a pověst s moderním vybavením a přístupem. V rámci obchodní akademie nabízíme tři zaměření: cestovní ruch, mezinárodní hospodářství a firemní finance. Na vyšší odborné škole se specializujeme na ekonomiku podniku s praxí. Máme dlouholeté zkušenosti se studentskými firmami či s praxí studentů ve firmách, nově se zabýváme sociálním podnikáním. Téma společenské odpovědnosti se promítá nejen do výuky, ale celkově do života našich studentů i učitelů (účast na veřejných sbírkách, spolupráce s neziskovými organizacemi, pořádání besed, třídění odpadu atd.).