Klášter Broumov

Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov je postaveno na pevných základech a silných kořenech tradice Svatého Vojtěcha a Benedikta. Z českého patrona Vojtěcha si bereme jeho evropský rozhled, z Benedikta pracovitost a touhu po poznání.

Spojujeme posvátnost prostoru kláštera s profánní tradicí vzdělávání v klášteře, hledáme společně hranice tvořivosti a přemýšlení. Jsme stromem, který má bohatou korunu, složenou z mnoha větví a větviček, ale pevné kořeny v zemi.

Navazujeme na úspěšnou snahu Agentury pro rozvoj Broumovska o oživení tradice kulturního a duchovního života na Broumovsku. Po naplnění našich plánů budeme evropským centrem, rozvíjejícím se centrem mezioborového vzdělávání, dílnou poznání a střediskem kultury nejenom pro Broumov a jeho blízké okolí.

„Quae sit sapietia, disce legenda“