Kolibřík CSR

Jsme sociální brand patřící pod Skupinu Kolibřík, který stojí za několika úspěšnými projekty v oblasti sociálního podnikání. Propojujeme korporátní společnosti s výhodami zaměstnávání zdravotně znevýhodněných osob. A jak celý projekt funguje? Zjistíme od společností konkrétní požadavky na kapacity, postavíme přímo v korporátu CSR tým, složený z osob zdravotně postižených (OZP) či osob zdravotně znevýhodněných (OZZ), který celou dobu jejich činnosti vedeme. Jedná se tak o outsourcing části vlastních činností. Korporátní společnosti získávají benefity v oblasti náhradního plnění a dotované pracovní síly, která je vždy levnější než vlastní náborová činnost. Zdravotně znevýhodnění zaměstnanci pak získávají důstojnou práci v bezpečí sociální firmy.

V oblasti outsourcingu činností do pracovních týmů složených ze zdravotně postižených působíme od roku 2013. Kolibříky a Kolibřice najdete po celé ČR. Náš tým tvoří z více než 80 % zdravotně znevýhodnění zaměstnanci. Provoz společnosti zakládáme na principech udržitelnosti a společensky odpovědného podnikání, čímž se snažíme inspirovat i další sociální podniky.

Závazek udržitelnosti

Pracujeme ve specifickém oboru, který již svým zaměřením plní dílčí cíle udržitelnosti. Přesto jsme se rozhodli jít ještě dále a vytvořit vlastní Program udržitelnosti provozu sociálního podniku. Ten má za úkol řídit celý provoz Kolibřík CSR mj. v souladu s SDGs. Zapojujeme všechny naše zaměstnance do spolurozhodování o činnostech naší společnosti, a to nejen v oblasti udržitelnosti. Přes 50 % zisku pak navracíme zpět do podniku pro navyšování hodnoty pracovního prostředí pro naše zdravotně postižené zaměstnance. Závazky ke konkrétním cílům SDG 5 a SDG 8 máme dokonce zakotveny přímo v zakladatelských listinách společnosti v obchodním rejstříku. V této oblasti se snažíme být úspěšnou inspirací pro sociální podniky i korporátní společnosti.

Náš závazek k udržitelnosti

Josef Novotný

ředitel společnosti, novotny@sales24.cz

Odpovědná mise

Misí Kolibřík CSR je vytvářet důstojnou práci pro zdravotně postižené občany Česka a napomáhat jejich znovuzapojování do společnosti. Zaměřujeme se na odstraňování předsudků v zaměstnávání sociálně znevýhodněných skupin a také na popularizaci úspěšných projektů, které dokazují, že hendikepovaní spoluobčané mohou být přínosem nejen pro korporátní společnosti.
Zakládáme si na úplné integraci do společnosti, což znamená, že se snažíme budovat OZP týmy, které jsou součástí klasických kolektivů bez hendikepu. Důsledně se snažíme vyhnout vytváření „bublin“, které sdružují pouze hendikepované; integrace do společnosti je pro nás jednou z priorit. Kolegy se zdravotním postižením se pak snažíme zaujmout pracovními nabídkami důstojné a nadprůměrně placené práce.
Jako registrovaný subjekt v adresáři sociálních firem MPSV vracíme 50 % zisku zpět do podniku na vytvoření lepšího pracovního prostředí, zaměstnáváme nadpoloviční většinu kolegů OZP či OZZ a zapojujeme naše zaměstnance do rozhodování o fungování či směřování naší společnosti.

Pravidelné stáže a zejména spolupráce s Provozně ekonomickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně nám umožňují šířit CSR povědomí i mezi nastupující generací. Některým studentům dokonce nabízíme i placené pozice během jejich studia. Posilujeme tak spolupráci s institucemi v regionu a spoluorganizujeme úspěšné projekty jako je třeba DEN STUDENTSKÉ ODPOVĚDNOSTI.
Snažíme se dokázat, že i sociální firma může podnikat na principech udržitelnosti. Zároveň jsme spojili naše cíle s SDGs 2030 – s cíli stanovenými OSN. Velmi důležité je pro nás i regionální zapojení občanů, institucí a partnerů.

Působíme v oblasti outsourcingu administrativních procesů a zákaznických center formou CSR týmů. Naším cílem je udržet společnost mezi lídry sociálních firem působících v tomto segmentu a nadále rozšiřovat povědomí o přínosech zaměstnávání zdravotně postižených a dalších ohrožených skupin na pracovním trhu.

jan_5612-edit

jan_5684-edit

S kým budete u nás jednat

Zdeněk Kosour

výkonný ředitel

kosour@csrteam.cz

V naší sociální firmě mám na starosti rozvoj projektu integrace zaměstnávání zdravotně znevýhodněných zaměstnanců do korporátních společností a dodržování strategie udržitelnosti. Do Kolibříka jsem přišel po dlouholetých zkušenostech ve vyšším managementu komerčních a korporátních firem. Velmi mě oslovilo propojování dvou zdánlivě odlišných světů – korporátního a sociálního, kdy oba mohou těžit z druhého a navíc se tak podílet na naplňování SDGs. Naší misí tak zároveň pomáháme naplňovat udržitelnost i dalším společnostem a právě tato synergie mě naplňuje nejvíce. Mám také odpovědnost za rozvoj partnerství s dalšími sociálními podniky, organizacemi a institucemi. Společně s našimi zaměstnanci pak rozvíjíme Program udržitelnosti provozu sociálního podniku a snažíme se tak inspirovat byznysové i společenské okolí.