Komerční banka

Komerční banka společně s mateřskou francouzskou skupinou Société Générale berou při správě finančních prostředků klientů v potaz nejen jejich prosperitu, ale i respektování environmentálních a sociálních principů. Udržitelný rozvoj patří ke klíčovým prioritám KB, protože právě banky hrají zásadní roli ve financování projektů zlepšujících životní prostředí. O tématu udržitelnosti ale nechce KB pouze mluvit, a proto činí důležité proaktivní kroky přispívající k udržitelnému rozvoji naší společnosti. KB začala měřit svoji vlastní uhlíkovou stopu  a zavázala se k uhlíkové neutralitě do roku 2026. Usiluje o snížení roční výše emise skleníkových plynů tím, že vyloučí zbytečné emise, zlepší energetickou efektivnost a pozitivně přispívat planetě i společnosti svým působením ve finančních službách. Komerční banka má respekt k budoucnosti, proto podniká udržitelně.

Více ZDE.