Komerční banka

Komerční banka, a.s., je mateřskou společností Skupiny KB a je součástí finanční skupiny Société Générale. Komerční banka patří mezi přední bankovní instituce v České republice a v regionu střední a východní Evropy. KB je univerzální bankou se širokou nabídkou služeb v oblasti retailového, podnikového a investičního bankovnictví. Společnosti Skupiny Komerční banky nabízejí další specializované služby, mezi které patří penzijní spoření, stavební spoření, leasing, faktoring, spotřebitelské úvěry a pojištění, které jsou dostupné prostřednictvím sítě poboček KB, přímého bankovnictví a vlastních distribučních sítí příslušných společností. KB působí rovněž ve Slovenské republice, a to prostřednictvím pobočky zaměřené na obsluhu korporátních klientů a prostřednictvím některých dceřiných společností. Dceřiné společnosti vyznávají stejné hodnoty jako mateřská KB, v maximální možné míře uplatňují odpovědný přístup ke svému podnikání a aktivně působí i v oblasti společenské a environmentální. Mezi dceřiné společnosti patří Modrá pyramida stavební spořitelna, KB Penzijní společnost, SGEF, ESSOX, Factoring KB, Komerční pojišťovna, a.s.

 

Závazek udržitelnosti

„V celé Skupině KB klademe důraz zejména na odpovědné podnikání, digitalizaci, optimalizaci procesů a nákladovou efektivitu. V současné době máme k dispozici moderní karetní a platební systémy, nové mobilní a internetové bankovnictví a nové služby pro naše klienty. Svým klientům poskytujeme financování jejich udržitelných projektů. Sdílíme bankomaty s dalšími bankami, máme unikátní platební kartu s výřezy pro snazší orientaci zrakově handicapovaných klientů, na střeše naší centrály máme vlastní FVE, předáváme ke zpracování naši kávovou sedlinu, jezdíme elektroauty. Jde o na první pohled drobné změny, ale s obrovským dopadem. Mám velkou radost, že se Skupině KB daří postupně zasazovat o inovativnější a udržitelnější budoucnost.“ 

Co děláme v oblasti ESG a udržitelného rozvoje

Jitka Haubová

sponzorka udržitelnosti, členka Představenstva KB, COO

Strategie udržitelnosti

Odpovědnost je základem partnerství a podmínkou udržitelnosti a dlouhodobého úspěchu Banky a Skupiny. Stanovili jsme si cíle navázané na oblast udržitelnosti a provázali je s celofiremní strategií. Pravidelně sledujeme a vyhodnocujeme naplňování dílčích cílů. Environmentální, sociální a správní (ESG) strategie Skupiny KB je založena na posouzení významných témat, která identifikují nejdůležitější faktory ESG pro zainteresované strany KB, pro růst i rizika Skupiny. Postupně zvyšujeme svou schopnost shromažďovat, měřit a zveřejňovat ESG data tak, aby reflektovala regulatorní požadavky a další iniciativy. Základním cílem Banky je uplatňovat holistický přístup k ESG regulaci a dále zohledňovat ESG dopady ve svých klíčových operacích a metodikách (ve všech relevantních oblastech, jako je onboarding klientů, ověřování transakcí, financování atd.).

Jsme na cestě k uhlíkové neutralitě do roku 2050 v souladu se závazkem Net Zero Banking Alliance. Již nyní děláme maximum, abychom do roku 2026 naši vlastní uhlíkovou stopu (Scope 1 a 2) snížili na nulu. Oproti základnímu roku 2019 se nám již podařilo emise snížit o 44 %, přičemž emise v přepočtu na jednoho klienta byly 13,5 kg CO2e (údaje ke konci roku 2022). Nyní už například nakupujeme 100 % zelené elektrické energie a snižujeme spotřeby všech energií v našich budovách. Měření vlastní uhlíkové stopy je důležitou součástí našeho odpovědného podnikání. 

Jako banka máme potenciál pomoci v boji s klimatickou změnou a přechodem na uhlíkově neutrální společnost především skrze financování odpovědných aktivit a udržitelných řešení našich klientů. Jsme přesvědčeni, že odpovědné podnikání je v souladu se zájmy a očekáváními zainteresovaných stran i požadované regulace. 

Transformace se realizuje začleňováním ESG do procesů a operací i do monitoringu plnění environmentálních a společenských závazků. 

strategie_veget-kb

strategie_flight-park-javorovy_08_2500px

strategie_kb-financovani-knl_exterier-5-scaled

Kdo má u nás udržitelnost na starosti

Hana Kovářová

výkonná ředitelka Brand Strategy and Communication

„K tématu udržitelnosti mě přivedlo osobní přesvědčení. To se týká každého z nás a každý může přispět. Jsem ráda, že mohu pomáhat více, a to nejen v Komerční bance nebo v Nadaci KB, ale i na půdě České bankovní asociace. Za důležitou v oblasti udržitelnosti považuji osvětu, otevřenou komunikaci a sdílení faktů. Mám radost, že se nám podařilo zrealizovat vlastní zajímavé projekty, i ty z oblasti financování klientů.“ 

Hana Kovářová je od února 2020 výkonnou ředitelkou pro Strategii značky a komunikaci skupiny Komerční banky. V rámci své pozice je zodpovědná i za téma udržitelnosti a je předsedkyní Komise pro udržitelné finance při České bankovní asociaci. Je členkou prezidia České podnikatelské rady pro udržitelné finance a členkou správní rady nadace Jistota Komerční banky. 

Naše projekty

Projekty

www.kb.cz

udrzitelnost@kb.cz

Komerční banka, a.s. Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07