Komunikujeme

Komunikujeme o.p.s. je nezisková organizace, která v ČR funguje již 10 let. Její zakladatelkou je rodačka z Frýdku místku Andrea Číž Kožuchová,  která se rozhodla využít svůj potenciál naplno, spojit správné lidi a vytvořit organizaci, která ponese hodnoty laskavosti a opravdové pomoci.

Činností organizace Komunikujeme o.p.s. je především vytváření projektů na podporu řešení problémů a zlepšení životní situace sociálně či jinak znevýhodněných lidí. Tým Komunikujeme se skládá z profesionálů z oblasti psychologie a odbornými lektory. Všechny členy týmu spojuje radost ze skutečné pomoci druhým.

Organizace naplňuje Cíl udržitelného rozvoje v bodě 1, 3, 4, 5 ale hlavním cílem SDG je pro organizaci bod 10 – Méně nerovností.

Příkladem projektů  je pražské vzdělávací Komunitní centrum KOM, jenž je dostupné pro každého a za dobu existence jím prošlo přes stovky osob se znevýhodněnou sociální situací. Dalším projektem je projekt Pracovníci pro Plzeň PPP jehož cílem je vyhledat a vyškolit lidi se znevýhodněním na trhu práce. Nejčastěji se jedná o matky s dětmi či menšiny. Cílem je vyškolit ženy v pracovních, finančních či motivačních dovednostech a nabídnout jim možnost rekvalifikace.

Vedlejším projektem Komunikujeme je program 3pohyby, který pomáhá přinášet nový pohled na psychologické služby a zprostředkovává firmám pomoc profesionálů z oboru. Cílem programu je zrušit stigma psychologické pomoci a zařadit péči o duševní zdraví člověka do každodenního běžného života – bez předsudků.

Mezi ukončené projekty organizace patří: Moderní matka a žena, Kmeny, Stáže pro mladé a další české i mezinárodní projekty.