Kooperativa pojišťovna, a.s. / Vienna Insurance Group 

Pojišťovna Kooperativa působí na trhu od roku 1992. Je součástí středoevropské skupiny Vienna Insurance Group. Svoje CSR aktivity dělí  do 3 hlavních oblastí: prevence a odpovědné podnikání, diverzita a flexibilita ve vztahu ke 4000 našim zaměstnancům a filantropie (prostřednictvím Nadace Kooperativy, která funguje již od roku 2013). Součástí  CSR aktivit je i spoluodpovědnost za fungování a podporu komunit v místě, kde Kooperativa podniká a žije, tj. primárně v regionech prostřednictvím  regionálních poboček.

Kooperativa se přihlásila k Principům udržitelného rozvoje v pojišťovnictví OSN, SDG cílům OSN a je signatářem Evropské charty diverzity. Principy společenské odpovědnosti navazují také na strategii mateřské skupiny VIG. Od roku 2018 se na Kooperativu vztahuje v EU zavedený povinný nefinanční reporting.