Krajanka – sociální podnik

Krajanka – sociální podnik je první farmářskou prodejnou v Kroměříži. Zákazníkům přináší farmářské potraviny, včetně biopotravin, od místních a regionálních malovýrobců. Farmářské a domácí potraviny mají oproti běžným potravinám z hypermarketů řadu výhod – jsou chutné, zdravé a lokální. Za kvalitu farmářských potravin ručí jejich tradiční zpracovatelé z Kroměřížska a okolních regionů. Vizí Krajanky je prostřednictvím podnikání naplňovat obecně prospěšné sociální a environmentální cíle. Krajanka svým podnikáním tedy umožňuje skloubit podnikatelské aktivity s aktivitami obecně prospěšnými. Podporou lokálních farmářů pomáhá k rozvoji regionu a drobného podnikání. Zaměstnanci podniku jsou z řad sociálně znevýhodněných osob (dlouhodobě nezaměstnaných, absolventů a rodičů po rodičovské dovolené).