Královéhradecká krajská centrála cestovního ruchu

Královéhradecká krajská centrála cestovního ruchu, p. o. je krajskou destinační společností. Její náplní je zajišťovat pro Královéhradecký kraj marketing v oblasti cestovního ruchu, spolupracovat při tvorbě a provádění destinačního managementu v regionu a prosazovat společné zájmy s poradními orgány v oblasti rozvoje cestovního ruchu. Centrála propaguje a popularizuje udržitelný cestovní ruch, informuje veřejnost o akcích pořádaných organizacemi propagujícími šetrný cestovní ruch, ochránci přírody, nevládními organizacemi či různými spolky zabývajícími se šetrným turismem.

V zájmu centrály je propagovat Královéhradecký kraj jako udržitelnou destinaci, jako místo, kterému záleží na zachování přírodního a kulturního bohatství pro další generace.