Letiště Praha

Provoz mezinárodního letiště zahrnuje široké spektrum činností s vlivem na různé zájmové skupiny a oblasti. Dobrovolné integrování principů firemní odpovědnosti do každodenních úkonů firmy i plánů budoucího rozvoje se stalo nedílnou součástí našeho podnikání. Úspěšnost firmy nevidíme pouze v ekonomickém zisku, ale i v cestě, která k němu vede. Jako velká společnost cítíme velkou odpovědnost ke všem zainteresovaným stranám i budoucímu světu.

Více informací o postoji Letiště Praha k udržitelnosti a cílů v oblasti ESG najdete na webu zde.