Levandulovna

Levandulovna je environmentální sociální podnik zabývající se ekologickým pěstováním levandule a jejím zpracováním do produktů jako jsou certifikované květové vody na pleť, esenciální oleje, levandulové sirupy, sole do koupele, polštáře a další výrobky z levandule.

Zaměstnává ženy znevýhodněné na trhu práce jako jsou matky samoživitelky, ženy s chronickou nemocí, OZP a vytváří pro ně pracovní podmínky tak, aby mohly skloubit rodinný a pracovní život. Levandulovna své pole osazuje tak, aby vznikaly zatravněné pásy na zadržování vody v krajině, vysazuje stromy, na svém pozemku podporuje biodiverzitu a šetrně likviduje invazivní druh křídlatky japonské.

Filozofie podniku je co nejvíce bezplastová, vše je ve skleněných, znovupoužitelných obalech nebo v ručně šitých obalech, respektuje prvky cirkulární ekonomiky. Chce být součástí společensky prospěšné ekonomiky, proto nabízí produkty jak jednotlivcům, tak organizacím, podnikům, obchodům se zdravou výživou, a také do kaváren dodává celoročně levandulový sirup a doplňkový prodej a dalším subjektům.

Více informací na www.levandulovna.cz.