Lidl Česká republika

Podnikání společnosti Lidl Česká republika je úzce spjato s trendy českého maloobchodního trhu, který se postupně stále výrazněji orientuje na kvalitu, čerstvost a zdravý životní styl. Lidl usiluje o soustavné zlepšování výživových vlastností nabízených potravin. Opírá se přitom o úzkou spolupráci s dodavateli. Ta přesahuje klíčovou oblast kvality a bezpečnosti potravin a zahrnuje i kritéria etiky a ekologické a sociální udržitelnosti. Lidl důsledně aplikuje své know-how a nejlepší postupy ke snižování ekologické stopy napříč všemi činnostmi a ve spolupráci s dodavateli usiluje o snižování obalové zátěže dodávaných výrobků. Za nedílnou součást strategie považuje Lidl i cílevědomé budování postavení preferovaného a perspektivního zaměstnavatele na českém trhu práce. Součástí působení společnosti je i podpora specifických potřeb a komunit, kde Lidl působí.

Závazek udržitelnosti

Za dvacet let se stal Lidl na českém maloobchodním trhu lídrem. Lídr má vliv, ale také odpovědnost. Naše ambice je být první volbou pro zákazníky, nabízet vysokou kvalitu za dostupnou cenu, být stabilním zaměstnavatelem a férovým partnerem našich dodavatelů. A také snižovat naši environmentální stopu.

Strategie udržitelnosti

Ve své strategii udržitelnosti reaguje společnost Lidl v první řadě na ohrožení přírodních stanovišť, které souvisí se zvyšujícími se nároky na uživení rostoucí světové populace, nárůstem spotřeby zdrojů a ztrátou biologické rozmanitosti. Dále je to stále nedostatečná úroveň lidských a pracovních práv a sociální standardů, ať už nedostatečná ochrana práv pracovníků či využívání dětské práce. A za třetí se soustředí na to, aby si zákazníci uvědomili některé nevědomé vzorce spotřeby – ať už jde o zdravé stravovací návyky, rozhodování s ohledem na udržitelnost či redukci množství potravinového odpadu. 

 

strategie-5

strategie-6

strategie-4

Kdo má u nás CSR a udržitelnost na starosti

Barbora Jirků

CSR konzultantka

barbora.jirku@lidl.cz

„Na cestě k lepšímu zítřku“. Tento hlavní princip nás nutí každý den přebírat zodpovědnost za naše jednání a naplňovat náš příslib kvality. S ohledem na celý hodnotový řetězec připravujeme Lidl na budoucnost. Budoucnost, která je v souladu s životním prostředím, staví lidi do středu všeho, co děláme, a přispívá k udržitelnější spotřebě. Naší vizí je co nejudržitelnější sortiment za nejlepší cenu.

Naše projekty

Podporujeme zdraví: Podporujeme naše zákazníky i zaměstnance, aby žili a pracovali zdravěji. Budujeme například jedlé školní zahrady a podporujeme naše zaměstnance v běhání díky běžeckému seriálu Runtour.

Šetříme zdroje: Zasazujeme se o neustálou ochranu a odpovědné využívání přírodních zdrojů v celém našem hodnotovém řetězci. Redukujeme například plasty v obalech našich privátních značek, bojujeme proti plýtvání potravinami a zvyšujeme podíl našeho provozního odpadu předávaného k dalšímu zpracování.

Chráníme klima: Jakožto součást skupiny Schwarz chceme zamezit předpokládanému oteplování naší planety o 1,5 °C. Proto jsme se rozhodli významně redukovat naše provozní emise například přechodem na zelenou energii nebo instalací fotovoltaických systémů.

Respektujeme biodiverzitu: Podporujeme ochranu a udržitelné využívání přírodních zdrojů. Zavázali jsme se, že podpoříme výsadbu nejméně půl milionu stromů. 

Jednáme férově: Zlepšujeme životní a pracovní podmínky všech lidí, kterých se dotýká naše podnikání. Zapojení všech zaměstnanců je nesmírně důležité. Proto aktivně nasloucháme jejich nápadům ohledně udržitelnosti a zapojujeme je do rozhodovacího procesu.

Projekty