Lidl Česká republika

Společnost Lidl vstoupila na český trh v červnu 2003, kdy otevřela prvních 14 prodejen. V současnosti provozuje více než 290 prodejen, které jsou zásobovány pěti logistickými centry. Filozofie prodeje společnosti Lidl je založena na privátních značkách, které tvoří více než 75 % veškerého sortimentu. Kromě nejvyšší kvality za nejlepší cenu oceňují zákazníci prodejen Lidl také pravidelné, tematické týdny s nabídkou potravin a spotřebního zboží, které není součástí stálého sortimentu.

Podnikání společnosti je úzce spjato s trendy českého maloobchodního trhu, který se postupně stále výrazněji orientuje na kvalitu, čerstvost a zdravý životní styl. Lidl usiluje o soustavné zlepšování výživových vlastností nabízených potravin. Opírá se přitom o úzkou spolupráci s dodavateli. Ta přesahuje klíčovou oblast kvality a bezpečnosti potravin a zahrnuje i kritéria etiky a ekologické a sociální udržitelnosti. Lidl důsledně aplikuje své know-how a nejlepší postupy ke snižování ekologické stopy napříč všemi činnostmi a ve spolupráci s dodavateli usiluje o snižování obalové zátěže dodávaných výrobků. Za nedílnou součást strategie považuje Lidl i cílevědomé budování postavení preferovaného a perspektivního zaměstnavatele na českém trhu práce. Součástí působení společnosti je i podpora specifických potřeb a komunit, kde Lidl působí.

Mezi největší společensky odpovědné projekty Lidlu patří sbírka Srdce dětem, Sbírky potravin a Rákosníčkova hřiště. Nově Lidl spojil síly s neziskovou organizací Skutečně zdravá škola, aby pomáhal vytvářet kulturu zdravého a udržitelného stravování ve školách. Součástí této spolupráce je i grantová výzva na výstavbu jedlých školních zahrad.

Více zde.