Linka bezpečí

Linka bezpečí byla od svých počátků zřízena pro zajišťování pomoci a ochrany dětem v tíživých či krizových životních situacích. Zahájila svou činnost 1.9.1994  a u jejího zrodu stála Nadace Naše dítě, především Ing. Zuzana Baudyšová, Jarmila Knight a MUDr. David Marx. Ti po vzoru britské krizové linky Child line vytvořili koncept, který se pak osvědčil i u nás.

Dnes je Linka bezpečí největší a nejdéle fungující celostátní krizovou linkou pro děti a mladé lidi do 26 let. Denně se zde odbaví na 500 hovorů mladých lidí z celé ČR se žádostí o pomoc či radu. Na bezplatné číslo 116 111 volají se svými starostmi jako je šikana ve škole, kyberšikana, hádky s kamarády, rozvod rodičů, ale i s tématy jako osamělost, týrání, sebepoškozování. Často si nemají s kým promluvit, případně se za svůj problém stydí a bojí se svěřit někomu ve svém okolí. Kromě telefonu mohou děti Linku kontaktovat také prostřednictvím emailu a chatu.

Odborně vyškolení konzultanti dokáží dětem ulevit, povzbudit je a pomoct jim najít východisko, případně zprostředkovat lokální pomoc ve všech místech České republiky. Linka bezpečí je tu pro děti zdarma, anonymně a nonstop, 365 dnů v roce, 24 hodin denně. O půlnoci, na Štědrý den, o prázdninách, vždy. Kromě telefonu s námi mohou děti komunikovat také přes mail a chat.

Odborníci Linky bezpečí se věnují rovněž vzdělávání. Pořádáme akreditované kurzy telefonické krizové intervence, které školí budoucí konzultanty Linky bezpečí i pracovníky v sociálních službách.

Linka bezpečí pomáhá i rodičům, proto provozuje i Rodičovskou linku, na kterou se mohou obracet rodiče, prarodiče, pedagogové, zkrátka všichni dospělí, kteří mají starost o děti. Napomáhá porozumění mezi rodiči a dětmi a dokáže jim pomoci řešit jejich neshody.