Loono

Loono ukazuje, jak je prevence důležitá. Jde o tým mladých lékařů, studentů medicíny a dalších profesionálů. Skrze workshopy ve školách, firmách i na festivalech vzdělávají veřejnost v oblasti prevence onkologických (#prsakoule) a kardiovaskulárních onemocnění (#zijessrdcem) a péči o reprodukční (#doledobry) a duševní zdraví (#dobrenitro). Záštitu nad nimi převzala 1. lékařská fakulta UK. Jejich odbornými garanty jsou lékaři z oborů gynekologie, urologie, kardiologie i praktického lékařství.

Příběh neziskové organizace začal před 7 lety, když byl zakladatelce MUDr. Kateřině Vackové ve 22 letech diagnostikován zhoubný nádor vaječníku. Díky tomu, že naslouchala varovným signálům svého těla, bylo vše zachyceno v časném stádiu. Vyléčila se a rozhodla se svým příběhem inspirovat další lidi. A tak vzniklo Loono, aby pomohlo zejména mladým lidem uvědomit si, že ten správný čas myslet na své zdraví je právě teď.

Skrze kampaně “Sahám si na ně každý měsíc – #prsakoule”, „Žiješ srdcem” a „Dole dobrý“ “Dobré nitro” už v oblasti prevence vyškolili více než 100 000 lidí, z čehož si 54 objevilo závažné onemocnění v časném stadiu. A právě to je žene kupředu. / www.loono.cz @loonocz