Loono

V Loono ukazujeme, jak je prevence důležitá. Jsme tým mladých lékařů, studentů medicíny. Společně pořádáme workshopy ve školách, firmách i na festivalech, kde vzděláváme v oblasti reprodukčního zdraví (#doledobry) a prevence onkologických (#prsakoule) a kardiovaskulárních onemocnění (#zijessrdcem). Záštitu nad námi převzala 1. lékařská fakulta UK. Našimi odbornými garanty jsou lékaři z oborů gynekologie, urologie, kardiologie i praktického lékařství.

Náš příběh začal před 5 lety, když byl naší zakladatelce MUDr. Kateřině Vackové ve 22 letech diagnostikován zhoubný nádor vaječníku. Díky tomu, že naslouchala varovným signálům svého těla, bylo vše zachyceno v časném stádiu. Vyléčila se a rozhodla se svým příběhem inspirovat další lidi. A tak vzniklo Loono, aby pomohlo zejména mladým lidem uvědomit si, že ten správný čas myslet na své zdraví je právě teď.

Skrze kampaně “Sahám si na ně každý měsíc – #prsakoule”, “Žiješ srdcem” a „Dole dobrý“ jsme v oblasti prevence vyškolili více než 45 000 lidí, z čehož si 44 z nich objevilo závažné onemocnění v časném stadiu. A právě to nás žene kupředu. / www.loono.cz @loonocz