M.C.Triton

Největší česká poradenská společnost, poskytující služby podnikatelům a manažerům. Dle žebříčku Czech TOP 100 je M.C. Triton zároveň nejobdivovanější poradenskou společností na českém trhu. Společnost chápe svou odpovědnost v širším slova smyslu – jako odpovědnost vůči zákazníkům, akcionářům, vůči svým zaměstnancům, tak i vůči komunitě, ve které působí, proto do své činnosti automaticky řadí aktivity, které tento přístup reflektují.