Mamma HELP

Mamma HELP je pacientská nezisková organizace s celostátní působností, která již 20 let pomáhá ženám s rakovinou prsu a jejich blízkým. V 8 centrech v ČR poskytuje bezplatné individuální psychosociální poradenství. O pacientky se v centrech starají odborně proškolené terapeutky, ženy, které mají samy s rakovinou prsu osobní zkušenost. Zároveň se snaží zvýšit informovanost veřejnosti o rakovině prsu, její prevenci a léčbě formou edukačních přednášek a rozmanitých osvětových aktivit.

Personálně zajišťuje také provoz bezplatné AVON linky za zdravá prsa, ve spolupráci s předními lékaři provozuje odbornou online poradnu, sociální poradnu, a speciální psychologickou poradnu pro pacientky s dětmi. Mamma HELP centra najdete v těchto městech: Praha | Brno | Plzeň | Olomouc | Hradec Králové | Zlín | České Budějovice | Přerov. Služby jsou zdarma.

K dalším motivačním projektům patří např. Holky, už mi zase chutná, Udělej uzel a nezapomeň na prevenci, či Říct to dětem.

V  arteterapeutických dílnách vznikají také rukodělné výrobky jako nabídka pro odpovědné firmy, případně pro benefiční akce a prodeje.  Více naleznete na www.mammahelp.cz.