Mary’s Meals

Mary’s Meals Česká republika je od roku 2018 členem rodiny 18 národních zastoupení dobročinné organizace Mary’s Meals International se sídlem ve Skotsku.

Společný projekt je reakcí na neutěšené poměry v nejchudobnějších zemích světa, kde každoročně umírá na nemoci z podvýživy více jako 3 milióny dětí, kde kolem 66 milionů dětí školního věku chodí do školy hladových a přibližně 60 milionů nechodí do školy vůbec, protože jsou nuceny zajišťovat si každodenní obživu.

Mary‘s Meals se od roku 2002 snaží zajišťovat pro tyto děti jídlo ve školách, s cílem snížit dětskou úmrtnost kvůli podvýživě a zároveň umožnit co největšímu počtu dětí přístup ke vzdělání. Díky nezištné pomoci desítek tisíců dobrovolníků dnes poskytuje školní stravování pro více než 1,8 milionu dětí v 19 nejchudobnějších zemích světa.