Maturus

Maturus, o.p.s. se věnuje veřejně prospěšnému podnikání v oblasti grafiky. Zaměstnává kreativní lidi s handicapem i bez něj. Současně nabízí tranzitní program, ve kterém se mohou absolventi škol Jedličkova ústavu a lidé s handicapem vzdělávat pod vedením zkušeného lektora v grafických a počítačových dovednostech.

Maturus chce ukázat světu, že práce lidí s postižením je stejně kvalitní jako práce lidí „zdravých“. Nabídnout lidem s handicapem příležitost zažít prostředí reálné firmy a komunikaci se zákazníkem na reálné zakázce. Chce tak zvýšit jejich uplatnění na otevřeném trhu práce, posílit sebevědomí a naučit dovednosti, které v praxi využijí. Chce dělat dobrou práci.