Metropolitní univerzita Praha

Metropolitní univerzita Praha otevřela své dveře prvním studentům v roce 2001. Od té doby na ní úspěšně absolvovalo více než 18 500 studentů v bakalářských, magisterských a doktorských programech. V posledních letech přijímá univerzita do prvních ročníků přibližně 1 500 studentů, což ji řadí mezi největší soukromé vysoké školy v České republice. Univerzita v současné době poskytuje vzdělání téměř 3 000 studentům a nabízí studijní programy, které jsou vyučovány jak v českém, tak anglickém jazyce, v prezenční i kombinované formě studia. V souvislosti s tím MUP vyvíjí vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační a další tvůrčí
činnost. Jako jedna z mála českých soukromých vysokých škol má statut univerzity.

MUP nabízí humanitní, ekonomické a právní studijní programy. Novinkou jsou profesně zaměřené studijní programy Cestovní ruch a Finanční management, které jsou unikátní několikaměsíčními odbornými praxemi již v průběhu studia. Mezi zvláště vyhledávané studijní programy patří International Business, International Relations a Anglophone Studies kompletně vyučované v angličtině. Velmi atraktivní jsou i studijní programy v českém jazyce – zejména Mediální studia, Mezinárodní obchod, Mezinárodní vztahy a Veřejná správa.

Kombinovaná forma studia je vhodná zvláště pro zaměstnané studenty, především protože spojuje účast na výuce a samostudium. Navíc studenti mají k dispozici pro domácí studium záznamy všech přednášek pro opakované přehrání. Zaměstnaní studující tak šetří svůj čas i finanční prostředky.

Jednou z klíčových aktivit pro MUP je zahraniční spolupráce a posilování mezinárodního rozměru univerzity. MUP má v současné době více než 200 partnerských zahraničních univerzit a vysílá své studenty nejen do zemí EU v rámci programu Erasmus +, ale i na celou řadu mimoevropských univerzit.

MUP je dlouhodobě rozvíjena jako udržitelná instituce jak z hlediska svého ekologického provozu (včetně interního třídění odpadu nebo péče o zeleň u objektů MUP), tak i ve všech dalších aspektech svého působení, zejména s ohledem na soudobé trendy v ochraně klimatu.

MUP je společensky odpovědnou a sociálně citlivou institucí. V oblasti společenské odpovědnosti realizuje řadu aktivit, např. sociální program Škola bez bariér, Sportovní klub a projekt studentské Metropolitní univerzitní banky. V programu Škola bez bariér každoročně studují desítky osob s pohybovým postižením, převážně vozíčkářů, kteří od Metropolitní univerzity dostávají stipendium na podporu studia a získávají tím možnost plně se začlenit do vysokoškolského života v oblasti vzdělávání, společenských, kulturních i sportovních aktivit v plně bezbariérovém prostředí a tím významně zlepšit své postavení na trhu práce. Tento program již úspěšně absolvovaly stovky studentů. V rámci Oddílu bez bariér Sportovního klubu MUP se studenti a absolventi programu Školy bez bariér zapojují nejen do sportovních, ale také do společenských, cestovatelských, kulturních a edukačních událostí zaměřených na osoby s pohybovým omezením.

Metropolitní univerzita Praha je také jedinečná svým projektem studentské Metropolitní univerzitní banky, který propojuje vysokoškolskou a středoškolskou výuku v rámci mezinárodní sítě fiktivních firem. Metropolitní univerzitní banka svými aktivitami, pořádanými workshopy, veletrhy a soutěžemi vytváří široký prostor pro budování finanční a podnikatelské gramotnosti mladé generace. Poslání celého projektu nejlépe vystihuje slogan studentské Metropolitní univerzitní banky: POMÁHÁME POROZUMĚT PENĚZŮM.