MIWA

Společnost MIWA Technologies vyvíjí a provozuje inovativní systém distribuce a prodeje spotřebního zboží, který využívá principy cirkulární ekonomiky, opakovaně použitelné obaly a procesy založené na datech. Jádrem systému jsou opakovaně použitelné kapsle a prodejní moduly instalované v místě prodeje. Systém zajišťuje efektivní řízení dodavatelského řetězce a zabraňuje vzniku odpadu z jednorázových obalů od výrobce až po domácnosti zákazníků.

MIWA je zkratka pro MInimum WAste, tedy minimální odpad. MIWA ekosystém nahrazuje primární i sekundární obaly; poskytuje opakovaně použitelné kapsle, které slouží jako přepravní obal mezi výrobcem a prodejnou, a zákazníci mohou nakupovat do vlastních nádob nebo používat opakovaně použitelné chytré kelímky MIWA. Systém je plně škálovatelný a flexibilní, dokáže se přizpůsobit různým potřebám zákazníků a dobře funguje jak ve velkých supermarketech, tak v malých obchodech.