Mladí chovatelé zvířat

Mladí chovatelé zvířat, z.s. je dobrovolným, zájmovým uskupením dětí, mládeže a dospělých s kladným vztahem ke zvířatům a přírodě. Spolek má celostátní působnost, fungující prostřednictvím pobočných spolků s dětskými skupinami.

Posláním spolku je především zájmové a neformální vzdělávání a činnosti dětí a mládeže, podpora domácího chovu zvířat, ekologická výchova, péče o přírodu a životní prostředí.

Mezi tradiční pořádané akce patří jedinečný třítýdenní stanový tábor s vlastními zvířaty, propagační výstavy zvířat v držení mladých chovatelů a každoroční velikonoční výstava kraslic. Organizace znalostních soutěží dětí o zvířatech, fotosoutěž s tématem děti a zvířata, výlety na výstavy, nebo třeba zapojení do celostátních úklidových akcí a mnoho dalšího.

Více informací na  www.mchz.estranky.cz, www.chovatelevarnsdorf.estranky.cz nebo www.tmch.cz