Montessori školy Andílek

Pod jednou střechou u nás najdete děti od 1, 5 do 15 let, které navštěvují dětskou skupinu, mateřskou školku či první a druhý stupeň základní školy. Naším cílem je provázet děti a dospívající na životní cestě k seberealizaci, probudit touhu po poznání a odpovědnosti ke světu.

Vzděláváme více jak 150 dětí a náš tým tvoří 50 osob. Poskytujeme moderní montessori pedagogický přístup. Všichni naši pedagogové i asistenti jsou vyškoleni v mezinárodních montessori výcvicích AMI. Nabízíme kontinuitu, která zaručuje přirozené učení, což znamená, že děti i rodiče mohou přirozeně přecházet z dětské skupiny do mateřské školy a následně do základní školy. Druhý stupeň je realizován v adolescentním programu na farmě formou terénní výuky. Realizujeme fungující a autentické montessori. Panuje u nás čilý komunitní život. Naše práce nás baví a naplňuje. Děti milujeme. A ony se ráno do naší školy těší a večer ještě nechtějí odcházet domů.

(www.montessoriandilek.cz).

„Děti se rodí s obrovským přirozeným potenciálem k učení. Od narození jsou zvídavé a tvořivé. Ke zdravému rozvoji potřebují podnětné a láskyplné prostředí, které jim umožní objevovat svět. A právě takové prostředí jim nabízíme. Otevíráme dětem cestu k seberealizaci. Podporujeme je v touze po poznání a učíme odpovědnosti.

Hanka Chramostová, ředitelka