Nadace Collegium Marianum

Nadace Collegium Marianum byla založena za účelem rozvoje křesťanských duchovních hodnot a kultury, rozvoje vzdělávání a vědy v oborech uměleckých a humanitních, ochrany životního prostředí a ochrany katolických kulturních památek a tradic.

Aktivity nadace se soustřeďují zejména na podporu komunity.  Důraz je kladen na vzdělávací aktivity (mezinárodní workshopy a masterclass pro mladé hudebníky) a nízkoprahové aktivity podporující mezigenerační spolupráci. Ve všech programech je tematizován vztah k místu, kde se aktivity konají, účastníci jsou vedeni k jeho poznání a respektu k jeho historii.