Nadace dřevo pro život

Nadace dřevo pro život dlouhodobě podporuje zájem české veřejnosti o les, dřevo a životní prostředí. Skrze své aktivity komunikuje význam využívání dřeva jako přirozeně obnovitelné suroviny, podporuje vnímání bohatství lesů pro společnost, přibližuje způsoby péče o ně a možnosti rozvoje šetrného a ohleduplného využívání dřeva.

Mezi projekty Nadace dřevo pro život patří sbírka Darujme stromečky lesu. Hlavní myšlenkou projektu je získat dostatek finančních prostředků pro výsadbu nových stromů napříč celou Českou republikou. Příspěvek v libovolné výši může být jednorázový nebo pravidelný. Stejně tak se může jednat o pomoc od jednotlivců, ale i od celých firem. Při vyšší finanční podpoře sbírky Darujme stromečky lesu je možné se zapojit i do samotné výsadby nových stromů. Skrze Nadaci dřevo pro život je pak možné zorganizovat i teambuilding, na kterém celý pracovní tým pomůže vlastníma rukama vysadit stromy. Dobrý pocit z odvedené práce vás nemine!

Odměna pro dárce
Každý z dárců získá certifikát o zalesnění kousku naší české krajiny, potvrzení o daru a informační přehled o průběhu projektu, fotografie ze zalesňování apod. Každá koruna se počítá. A každá koruna je investována do nadačního sbírky a péči o ni.