Nadace dřevo pro život

Nadace dřevo pro život je nezisková organizace, jejímž posláním je podporovat využívání naší obnovitelné suroviny – dřeva – v našem každodenním životě. Díky tomu můžeme šetřit neobnovitelné zdroje a chránit tak životní prostředí pro další generace.

Ve svých projektech ukazuje propojenost mezi udržitelně obhospodařovaným lesem, dřevem, naší obnovitelnou surovinou, a ochranou životního prostředí. Pro děti i dospělé pořádá programy v lese, během kterých si účastníci vyzkouší na vlastní kůži lesnické činnosti přímo v lese (např. sázení a měření stromů). Pro projektanty a architekty dřevěných staveb vyhlašuje anketu Dřevěná stavba roku a studentskou soutěž Stavby s vůní dřeva. V rámci osvětové kampaně Dřevo je cesta spustila dobročinnou sbírku Darujme stromečky lesu na podporu obnovy českých lesů. Další nadační projekty najdete na www.DrevoProZivot.cz.